Interview

(Vandaag staat dit interview in de Volkskrant.)

‘De strijd tegen Balkenende moet op straat worden gevoerd’

Door Frank Poorthuis en Hans Wansink

Jan Marijnissen weet wel wat de linkse mensen in het land willen. ‘We brengen de PvdA, GroenLinks en de SP bij elkaar en maken een strategische overeenkomst met 25 hoofdpunten en we vormen een schaduwkabinet. Dan kan je eindelijk tegen de kiezers zeggen: er is een alternatief. Kies van deze drie partijen wie je wilt, maar als ze de meerderheid krijgen, gaan we deze 25 punten uitvoeren. Er zal een enorme wervingskracht vanuit gaan. Mensen weten van tevoren op welke coalitie ze gaan stemmen.’

Dat klinkt goed, maar waarom is het nog niet gebeurd? De PvdA ligt dwars, beweert de SP-fractie- en partijleider. Tenminste: ‘Ik voer tal van gesprekken met mensen in de PvdA: Kamerleden, burgemeesters, mensen met aanzien in die partij. Die willen dat allemaal. Maar Bos wil dat niet. De top wil de deur naar het CDA en de VVD openhouden. De bestuurderscultuur is heel erg dominant in de Partij van de Arbeid. Ook vanwege de banenmachine gaat men veel liever in zee met de VVD en het CDA, dan dat men risico’s loopt door samenwerking met GroenLinks en de SP.’

De frustratie over goede plannen die niets worden telden een maand geleden nog op bij de somberheid die Marijnissen toch al had bevangen. De leider van de partij van de buitenparlementaire actie, de Socialistische Partij, had met lede ogen aangezien hoe de vakbeweging het het afgelopen najaar op een akkoordje had gegooid met Balkenende en zijn maten. Dat de vakbeweging de bezuinigingen op de collectieve voorzieningen en de nullijn slikte – volgens Marijnissen in de praktijk een minlijn – was volgens de SP een zwaktebod. Terwijl de SP na Prinsjesdag 25 000 man mobiliseerde tegen het bezuinigingsbeleid, bleven de FNV en het CNV afzijdig.

Maar inmiddels heeft Lodewijk de Waal het licht gezien en is het gemoed van Jan Marijnissen ook evenredig lichter geworden. De FNV-voorzitter heeft de onderhandelingstafel verlaten en zich aan het hoofd gesteld van de acties tegen het regeringsbeleid.

Marijnissen: ‘Ik heb De Waal horen spreken en mijn hart deed een huppeltje. Hij heeft letterlijk gezegd dat hij zich aan de kop van de strijd wil stellen. Uitstekend! Mensen gaan actievoeren als ze verontwaardigd zijn, als er leiding wordt gegeven en als er hoop is dat het door strijd beter kan worden. Die drie elementen zijn nu allemaal aanwezig.’

Kunnen ze bij de FNV nog wel actievoeren?

Marijnissen: ‘Nederland is geen land van stakers, je moet het heel bont maken willen Nederlanders echt in de benen komen. De vakbeweging heeft vijftien jaar lang rust gepredikt. Ik zie ook wel dat bij de vakbeweging veel know how op het gebied van actievoeren verloren is gegaan. Dat merk je aan alles. Maar ze leren snel. Het doet mij heel veel deugd dat ze nu weer bezig zijn met vingeroefeningen. In de Rotterdamse haven lopen toch op een maandagmiddag een paar duizend man de poort uit om te protesteren tegen de afbraak van het prepensioen en de WAO. De vakbeweging is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Het is lange tijd het fata morgana van de vakbeweging geweest te denken: als wij maar praten met de regering en VNO-NCW, dan komen we er wel uit. Nu zien ze dat ze polder beter kunnen verlaten. Nu zien ze dat de strijd met het kabinet op straat zal moeten worden gevoerd, op fabrieksterreinen, onder de mensen. Wij doen daar graag aan mee.’

Vanwaar die omslag?

‘De vakbeweging ziet nu dat ze strategisch meer en meer is gemarginaliseerd, doordat ze de macht van het getal niet heeft gemobiliseerd. Ze worden door Schraven van de werkgevers niet meer serieus genomen en door het kabinet al helemaal niet meer. De Geus van Sociale Zaken, die zelf uit de vakbeweging voortkomt, ziet de FNV en het CNV niet staan. Schraven van VNO-NCW was de vijfde colonne van het kabinet in de Stichting van de Arbeid. We moeten niet vergeten dat de werkgevers in het MKB en de landbouwsector akkoord waren met de plannen van de vakbeweging en de linkse partijen over het prepensioen. Schraven verschafte het kabinet het alibi om te zeggen: ze komen er niet uit, dus gaan we onze eigen gang.’

Het kabinet verwijt jullie conservatisme. Jullie willen niet meedenken over noodzakelijke hervormingen.

‘Dat hoor ik al vijfentwintig jaar!. Ze slopen maar door, er is niks meer over! Als wij conservatief zijn, dan willen zij terug naar de nachtwakersstaat van de negentiende eeuw. Ze organiseren zelf de werkloosheid door mensen tot hun vijfenzestigste te laten doorwerken, door niks te doen aan die tienduizenden die zonder diploma uit het vmbo donderen, door moeders met kleine kinderen de arbeidsmarkt op te jagen. Als ze zeggen: meneer Marijnissen, u ontkomt niet aan de problemen van de vergrijzing, dan ben ik de eerste om te zeggen: dat is zo. Ik denk ook dat wij langer moeten gaan werken. Maar die boodschap ga je toch niet verkopen aan mensen die op hun vijftiende begonnen zijn, altijd zwaar werk hebben gedaan tegen een laag loon en nu, op hun vijfenvijftigste, denken dat ze eruit kunnen. Misschien moeten we gaan differentiëren: zware beroepen eerder eruit, ambtenaren langer laten doorwerken. In deeltijd doorwerken vanaf je 63ste tot na je 65ste: er is wat mij betreft van alles mogelijk.’

Jan Marijnissen vindt de polarisatie die sinds het optreden van Fortuyn het politiek klimaat kenmerkt, een zegen. ‘In de polder is het debat de nek omgedraaid. Zonder polarisatie krijg je een cultuur van wegkijken. Als er geen discussie is, gaat de factor kapitaal, die nu het binnen het kapitalisme nu eenmaal voor het zeggen heeft, zijn gang.’ Marijnissen geeft een voorbeeld: wat betekent beroepseer nog in Nederland? ‘Als jij een accountant inschakelt, weet je dan zeker dat hij alles objectief, naar eer en geweten doet en heeft gedaan? Of de notaris? Als je ziet hoe ze de zaak hebben geflest ten behoeve van de grote onroerend- goedjongens. Dan moet je constateren dat het zelfreinigend vermogen binnen die clubs is verdwenen.’

Het debat dat Marijnissen dit voorjaar aanzwengelde over Nederland-Fraudeland stemt hem tevreden. ‘In die discussie heeft het kabinet toezeggingen gedaan waarmee ik goed kan leven.’ Voor het beleid van het kabinet heeft hij geen goed woord over. ‘Ik vind het asociaal, buitengewoon slecht voor de economie en slecht voor de moraliteit. Je kunt niet over normen en waarden praten en tegelijkertijd honderdduizenden uit de WAO de bijstand instoppen. Dit kabinet heeft geen enkel verhaal hoe we Nederland gaan opbouwen. Het is allemaal: terugtredende overheid, laat de chaos maar toenemen en dan zien we wel waar de marktwerking ons brengt. Wat brengen wij in Nederland nou gezamenlijk tot stand?

Wat brengt de oppositie eigenlijk gezamenlijk tot stand?

‘Het probleem van de Partij van de Arbeid is dat heel veel van wat de afgelopen jaren verslechterd is, met hun medewerking tot stand is gekomen. De PvdA heeft geen duidelijk standpunt over die no claim, die verkapte eigen bijdrage in de gezondheidszorg – waar wij actie tegen voeren. De sociaal-democraten zitten heel erg in de mainstream van de drie coalitiepartijen. Ze doen nu even niet mee, maar het kan zo weer gebeuren. Ik verwijt Bos dat hij de achterdeur naar de SP en GroenLinks op een kiertje zet, terwijl de voordeur wagenwijd openstaat voor hernieuwde samenwerking met de VVD of het CDA.’

Bos zegt: de middenklasse betaalt de rekening van de verzorgingsstaat. Die moet je erbij houden.

Marijnissen: ‘Hij maakt en denkfout als hij zegt: de progressieve beweging moet vooral de middenklasse niet voor het hoofd stoten. Dat is ééndimensionaal. Er zitten heel veel goedverdienende mensen in de SP, zelfs een paar grootverdieners. Het gekke is dat Bos niet ziet dat progressiviteit niet meer te herleiden is tot de dikte van de portemonnee. De essentie van links is het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. De ambities van links zijn: hou de georganiseerde solidariteit overeind, zorg dat elk individu van ultieme waarde is en blijft, zorg voor het milieu en het dierenwelzijn. Dat zijn noties die door progressieve mensen worden gedeeld, of ze veel of weinig verdienen.’

Bos wil een tweepartijenstelsel.

‘Dat is een stap die ik niet zal zetten. We hebben met de PvdA in het verleden teveel meegemaakt. Onder Melkert mocht de PvdA niet met onze moties meestemmen. Bos wil ons weg hebben, daar komt het op neer. Een districtenstelsel zou de democratie geen goed doen. Want de helft van de kiezers is niet vertegenwoordigd. Ik sta wat dat betreft diametraal tegenover Bos. Ik vind dat de sjeu in de politiek, het agenderen van punten, meer van de ChristenUnie komt dan van het CDA, en meer van de SP dan van de Partij van de Arbeid. Linkse mensen als Tony Benn en Ken Livingstone zitten alleen maar bij Labour omdat er geen andere manier voor hen is om in hun district een zetel te verwerven. Maar Labour is voor hen één grote frustratie! Nederland is zo’n klein landje, we zijn gewoon één district.’

GroenLinks?

‘Wat spankracht betreft, wat ledental betreft en nu ook wat kiezers betreft heeft de SP GroenLinks overvleugeld. Wij zijn een volkspartij, GroenLinks is een elitaire partij. Een partij die probeert hoger opgeleiden aan zich te binden. Het zijn mensen die het links-liberalisme van Halsema goed kunnen volgen. Vrijheid-blijheid. We hebben allemaal een dik salaris, dus dat komt allemaal wel goed. Sociaal-liberaal? Dat is een contradictio in terminis. We leven in een kapitalistische maatschappij. Dat betekent dat we de overheid nodig hebben om alle mensen een eerlijke kans te geven. Als het gaat om individu en gemeenschap, staat de SP veel dichter bij het CDA dan bij de PvdA. Ik geloof in verenigingen, in mensen die zich organiseren, mensen die samenwerken, die naar elkaar omzien.’

Sociale controle?

‘Inderdaad. We kunnen niet op elke straathoek een agent neerzetten, we moeten elkaar corrigeren. Wat dat betreft zitten we ook veel dichter bij het CDA dan bij de PvdA en de GroenLinks-lijn van vrijheid-blijheid en we doen het zelf wel. Als het gaat om de relatie tussen individu en overheid staan we weer dichter bij de PvdA dan het CDA. De overheid mag namens ons besluiten nemen om daarmee de vooruitgang te dienen. De overheid moet kunnen zeggen: dit product komt niet op de markt, want het geeft veel te veel schade aan het milieu.’

Komt de nieuwe SP-aanhang ook van het CDA?

‘Al heel lang! In Oss hadden de katholieken indertijd de absolute meerderheid. CNV-mensen komen naar ons toe, mensen van VluchtelingenWerk. Ik was laatst bij de EO-jongerendag. Je weet niet wat je meemaakt! Tweeëndertigduizend van die kids in het Gelredome. Keiharde rockmuziek! Ze stemmen allemaal ChristenUnie, maar ze hebben toch heel veel waardering voor de SP.’

Mag de ChristenUnie ook meedoen in uw schaduwkabinet?

‘Absoluut. Ik kan het ontzettend goed met André Rouvoet vinden. Die jongen is goed bezig. Er zijn verschillen, maar we zijn het vaak inhoudelijk eens.’

Wat wordt de positie van Jan Marijnissen in het schaduwkabinet?

‘Minister-president, natuurlijk. Ik denk dat ik GroenLinks en de Partij van de Arbeid redelijk goed bij elkaar kan houden.’

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

zaterdag 26 juni 2004 :: 11.19 uur

86 Comments

86 reacties

 1. Fantastisch intervieuw, eindelijk weer strijdbare taal.
  Dit zal het hart van mijn 94 jarige vader, ooit lid van OSP, PSP en nu SP weer harder doen kloppen.
  Dit doet hem herinneren aan de strijd, die zij voerden in de jaren 30.
  Deze strijd is ook wel nodig, want dit kabinet grijpt ook terug naar de ellendige maatregelen uit de crisisjaren.
  De gezapigheid moet voorbij zijn!!!

  Reactie door asjoera — zaterdag 26 juni 2004 @ 11.35 uur

 2. Goed plan, ik denk dat je hier inderdaad veel mensen bereikt en daarmee ook een alternatief slaat voor een 2 partijen stelsel (ben overigens tegen 2 partijenstelsel). Namelijk gewoon gaan teamworken. Je maakt van tevoren afspraken en gaat samen de strijd aan. GL, SP, PVDA zijn alle 3 groeiers in de peilingen dus samenwerken is helemaal niet dom.

  Zoiezo vindt ik dat de linkse leiders moeten samenwerken, het is je plicht eigenlijk, als je het niet doet verneuk je namelijk je eigen achterban, die willen je namelijk zien regeren. En de ellende van Balkenende gaat repareren. Dus samenwerken…en wat meer water bij de wijn doen bijelkaar.

  Ik hoop dat de 3 linkse partijen dit gaan doen. Principes zijn leuk, maar regeren is leuk. Dus ga ermaar voor zitten:)

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 11.37 uur

 3. @ Miki: na het klikken op die webschakel, zag ik een persoon die me erg bekend voorkomt. Die J.J. VAN DER GULIK, vind je die ook niet qua standpunten en redetwist-stijl lijken op Joop / Jan Verbeek van hier? :D

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.07 uur

 4. J.J V.d. Gulik is een persoon die sterk neigt naar extreem rechts, dat deed hij 1 jaar geleden al. Bekende op forums voor het verspreiden van extreemrechtse standpunten. Maar hij wil zich ook weleens voordoen als socialist om mensen het idee te geven dat socialisten op een bepaalde manier denken…fout en naar figuurtje.

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.14 uur

 5. @ MAD: maar is hij dezelfde persoon als Joop / Jan Verbeek op deze weblog?

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.22 uur

 6. Weet ik niet, v/d Gulik kan behoorlijk extreemrechts uit de hoek komen. Heb dat hier nog niet gezien. Dus lijkt me sterk.

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.32 uur

 7. Ik heb dat interview nog even doorgelezen, maar ik schrik er gewoon van hoe erg ik het met Jan M. eens ben. Wat mij betreft mag Jan M. dus nog wel een tijdje de partij leiden. ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.34 uur

 8. Rouvoet van de christenunie (CU) vindt ik zelf ook een klasse kerel en een oprecht mens. Altijd scherp in het formuleren en laat zich niet gek maken. Marijnissen krijg je de kans, zeker de CU erbij betrekken, hebben het hart op de juiste plaats.

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 15.40 uur

 9. @ MAD: kijk maar eens naar de reacties van Joop op deze pagina’s:

  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/index.php?p=365
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/index.php?p=345

  Doorgaans heeft hij het vooral over ‘zionisten’, maar op de laatste pagina schrijft hij bijvoorbeeld dat het wereldwijde prostitutienetwerk in handen is van de Joden. Op andere pagina’s heeft nog meer dergelijke zaken geplaatst. Wat me vooral opviel is deze reactie van Van der Gulik op die Vara-site:

  “Blijkbaar heb je geen argumenten en moet je je toevlucht nemen tot stemmingmakerij, wat steeds meer een handelsmerk dreigt te worden van joodse belangengroeperingen en hun supporters.”

  Deze lijkt opvallend veel op deze reacties van Joop / Jan Verbeek:

  “De aloude ingestudeerde stelregel van zionisten. Zionisten gebruiken argumenten die je zo van de websites van Likud, CIDI en andere zionistische organisatie’s kunt plukken.”

  en:

  “Het is echt een zionistisch trekje om het priveleven uit te pluizen van de tegenstander. Doet de mossad ook wereldwijd. En wat laster betreft: Ook, dat is niet nieuw. Joodse organisatie’s zoals de ADF, Bnai-Brith en het CIDI zijn er meesters in.”

  Het kan zijn dat het twee verschillende personen zijn, maar gezien hun standpunten en hun manier van discussieren is het niet onmogelijk dat ze dezelfde persoon zijn. Vergeet niet dat Joop ook op dit forum al reacties plaatst onder twee verschillende namen (Joop & Jan Verbeek).

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 16.01 uur

 10. Maargoed, ik zal weer ‘ontopic’ gaan. ;)

  Rouvoet is inderdaad een prima kerel en daarnaast zijn vele standpunten van de CU goed te rijmen met die van de SP of andere ‘linkse’ partijen. Ik zou het echt een uiterst goede zaak vinden wanneer er een regering zou komen van de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. Maar het leukste is de uitdaging hiervan, omdat de laatste drie partijen nog nooit in een regering hebben gezeten. Wel ben ik bang dat een regering met vier partijen niet echt stabiel zal zijn…

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 16.06 uur

 11. @ daniel O.

  een regering met 4 partijen is juist wel stabiel,want dan heb je een ruimere meerderheid.toch?

  Reactie door Sietse — zaterdag 26 juni 2004 @ 16.40 uur

 12. @ Sietse: nou, dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Alle partijen hebben namelijk andere standpunten en hoe meer partijen, hoe lastiger men een overeenstemming kan bereiken in die verschillende standpunten.

  Daarnaast is het vaak zo dat er in een regering (met vier partijen) vaak één grote partij aanwezig is, en verder naar verhouding veel kleinere partijen. Die hebben vaak minder te zeggen en minder invloed, wat na een tijdje ook voor ergernis bij hen kan zorgen.

  Echter, die kleine partijen kunnen na een botsing wel weer uit het kabinet stappen, zodat het kabinet geen meerderheid meer heeft in het parlement. Dan moet men weer op zoek naar een nieuwe meerderheid of juist weer verkiezingen uitschrijven.

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 26 juni 2004 @ 16.51 uur

 13. Daniel O, vind een regering met 4 partijen niet echt stabiel, daar ben ik het mee eens, maar alles moet men proberen, en het
  lijkt me beter dan wat we nu hebben, want als dit kabinet zo door gaat komt er een onrust en strijd tussen diverse bevolkings groepen, en daar zit ik echt niet op te wachten.

  Reactie door leen. verduijn — zaterdag 26 juni 2004 @ 16.55 uur

 14. De VVD, CDA en D66 moeten maar eens een paar jaar in de strafbankjes gaan zitten en goed nadenken waar ze de fout zijn ingegaan. Een groot gedeelte van de CDA achterban is helemaal niet blij met Balkenende en zijn VVD beleid. De VVD is niet meer dat een onderbuik partij, Dijkstal had gewoon gelijk. En D66, naja…dat doet me altijd denken aan ‘hielelikkers en bruinwerkers’.

  Het is dus goed als deze partijen maar weer eens 8 jaar in de oppositie gaan, want mensen als Wilders, Verdonk, Hirsi Ali, Van Aartsen, Zalm, Balkenende zijn allemaal opgebrand. Het is helemaal niet meer in om te schreeuwen of te kankeren op buitenlanders, negatief te zijn, mensen zijn dat zat. Merk je nu al, de meeste discussies van het kabinet zijn allemaal doodgebloed omdat ze zo vreselijk stompzinnig en stoffig zijn. Dus in oppositie en schoonmaak houden binnen het CDA/VVD/D66.

  Hirsi Ali stuur je terug tussen de moslims, kan ze integreren en weer menselijk worden, Wilders stuur je naar een fatsoenlijke kapper, kan die eindelijk ook normaal integreren met zijn kapsel. Zalm trappen we samen met Balkenende het land uit. Van Aartsen zetten we op het binnenhof, kan die als omroeper spelen en Verdonk geven we een zweepje en vragen of Kim Holland nog een plaatsje heeft voor een strenge miefrauw.

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 17.22 uur

 15. Rijk steunt verplaatsing productie

  Dit artikel slaat echt alles, Jan je kan het lezen in het Brabantsdagblad of op mijn weblog (zie link)
  Ga je vragen stellen ????

  groetjes Jackdo

  Reactie door Jack Do — zaterdag 26 juni 2004 @ 18.03 uur

 16. Zoals de PvdA nu is, lijkt me zo’n progressief kabinet een illusie. De PvdA iss altijd nogal tweeslachtig en opportunistisch geweest, al zijn er periodes geweest waarin het linkse element de boventoon voerde. Nu is het een fletse troep. Vorig jaar zag ik een TV-interview met Wouter Bos; op de vraag van de journalist, wat in enkele woorden de kern vormde van de PvdA, antwoordde Bos -na lang nadenken- dat Nokia en een Amerikaans bedrijf (waarvan ik de naam vergeten ben) goede voorbeelden waren…Nou vraag ik je! Zelfs het woord “solidariteit” kwam niet over z’n lippen! Alleen als de PvdA werkelijk weer een wat progressieve koers gaat varen valt voor de SP te denken over regeringssamenwerking. En dan nog blijft het oppassen geblazen!

  Reactie door Olav Meijer — zaterdag 26 juni 2004 @ 18.05 uur

 17. Het schaduwkabinet werd door Bos en Koole op Radio 1 weggehoond. Samenwerking kun je ook ‘afdwingen’. De SP kan GL, PvdA en CU een plan voorleggen hoe de FNV en CNV gesteund gaat worden in de acties tegen het kabinet. In de strijd komen de beste mensen boven drijven. Die kunnen in het schaduwkabinet.

  Reactie door Paul Ulenbelt — zaterdag 26 juni 2004 @ 19.33 uur

 18. afspraken maken met de p.v.d.a. is het zelfde als mij een miljoen lenen!niet doen dus . we worden groot en sterk genoeg om ze telaten doen wat wij zeggen , kwestie van tijd !!

  Reactie door henk — zaterdag 26 juni 2004 @ 20.58 uur

 19. Volgens mij weten een aantal mensen niet wat de uitgangspunten van het christelijk denken zijn. Er wordt maar gepraat over God en de misstanden wat een geloof kan doen. Mee eens dat een geloof een democratie in de weg kan staan. Maar denk wel dat de echte christenen zorg dragen voor ieder medemens, solidair willen zijn en zich vooral niet voorop stellen. Dat doen de zogenaamde christenen (zoals de meesten van het CDA) totaal op een andere manier. Er is daar een woord voor. Dat heet farizeeër.
  Helaas bestaat het kabinet uit een heel groot aantal farizeeërs. In die zin heeft Jan gelijk dat André Rouvoet een man is waar je goed overleg mee kan plegen. Je hoeft het niet eens te zijn met al zijn ideeën en dat van de CristenUnie, maar zegt het vaak wel eerlijk vanuit zijn hart. En dat doen er maar weinig!
  Om de pot draaien is makkelijk, maar menen wat je zegt………oj oj oj, das moeilijk hoor.

  Reactie door Patricia — zaterdag 26 juni 2004 @ 21.55 uur

 20. Soms kan ik er niet omheen om even off-topic te gaan, zoals nu. Ik lees namelijk net dat Turkije lid mag worden van de EU van Bush. Let wel, de president van de verenigde staten van Amerika maakt nu ook al uit wie er wel of niet lid mogen worden van de EU!!In wat voor gekkenhuis leven we nu???

  Reactie door Opa-Buiswater — zaterdag 26 juni 2004 @ 22.07 uur

 21. Opa Buiswater…

  Kan je me gedachten lezen, ik dacht echt exact hetzelfde. Amerika maakt dat ook uit…alleen wil niemand dat toegeven. Daarom Europa in zijn totaal verwerpen!

  Reactie door MAD — zaterdag 26 juni 2004 @ 22.56 uur

 22. Zo staat het op NU.nl: `Turkije voldoet aan de criteria lid te worden van de Europese Unie en Brussel moet gesprekken beginnen over de toetreding. Dat heeft de Amerikaanse president George Bush zaterdag gezegd tijdens zijn bezoek aan Ierland’

  Let op het woord moeten!
  Attentie! Dit wordt een Republikeins Amerikaans Dictaat dat Balkenende en de VVD neocons Wilders, v.Balen en v. Aartsen het klootjesvolk volgende week gaan proclameren aan het klootjesvolk, en erdoor proberen te jassen als dat straks op vacantie is.

  Reactie door c.tilyx — zondag 27 juni 2004 @ 0.11 uur

 23. Naast het keiharde FEIT dat Turkije niet voldoet aan de eisen om toegelaten te worden tot de EU, is het land ook nog eens het verlengstuk van de Amerikaanse machtspolitiek. Bah! Alleen maar meer redenen om de toetreding van Turkije tegen te houden.

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 0.48 uur

 24. @Patricia, kijk naar Soedan en overaal waar Christelijk denken verschpreid is en waar ze alleen maar aan het vechten zijn.
  Ik hoop dat je geen dochter hebt die in verwachting is en daarom onder de trein gaat springen (omdat het niet mag) en dat je haar stukken bij elkaar gaat rapen inclusief haar ongeboren kind. Dat moet je als acht jarige zien en zwijgen, dat soort dingen mag men niet vertellen uit respect voor gelovige.
  En dan hoop ik ook dat je dochter van negen hebt die over een krakkemikkige bruggetje op duizendmeter hogte (afgrond) moet kruipen en roepen dat Jezus haar zal helpen aan de overkant; zodat zij vooral niet in haar zelf gaat geloven. Waarom doen nonnen dat, twee weken lang een kind verdoven en daarnaast gaan zitten bijbelse teksten lezen. Twee weken lang geen eten geven en een kind in slaap houden en maar indoctrineren. Zodat zij nooit in haar zelf mag geloven, alleen nog maar in Jezus die haar overal zou helpen en zodat zij als ze groot is aan de psychodelica kan gaan en vooral niemand iets daarover vertellen, hoor. Ja, je mag mensen niet kwetsen die gelovig zijn, maar zij doen wat zij willen. Dat terwijl je ouders denken dat je op een gezondheids vakantie bent. Dat in een land dat nu zal toetreden in EU, juist Kroatie, waar je kinderen leert met Jezus te vechten. Dan heb ik liever toetreding van Turkij, daar zijn ze seculier.
  Ik hoop nog dat je geen getrouwde buurvrouw hebt (met twee kinderen) die als haar man niet thuis is met de deur open in haar blootje op een prister als op een paard gaat rijden en met hem sm spelletjes doet wetend dat jou kinderen het kunnen aanschouwen. Dat een kind zich afvraagt wat die gelovige mensen voor raars aan het doen zijn? Ja, niets is hiervan verzonnen, alles uit eerste hand.
  En nog hoop ik dat je geen dochter van twaalf hebt die moet trouwen, terwijl ze nog niet eens in de puberteit is. Geen leraar of een beschermende instantie die zich mocht bemoeien. Zij is de “eigendom” van haar ouders. Dat heb ik dan niet alleen met de Katholieke meisjes meegemaakt, maar ook met moslimas.
  Nu te hopen dat Paus weer ergens een bezoekje gaat brengen of dat meneer Bush naar paus gaat voor een vredes advies en een opvoed -kursus voor vrouwen.
  Hirschi Ali heeft nog niets meegemaakt tussen de moslims wat voor praktijken worden gebezigd in een Christelijke traditie.
  Dat de vrouwen nog steeds hun mond dicht houden over de Christelijke mishandelingen, verbaasd me niets; zij willen het vergeten.
  Ik had hier gehoopt tussen het seculier en socialistisch volk te zijn, maar de Christelijke doctrine heeft hier ook al haar intrede gedaan.

  Reactie door Favos — zondag 27 juni 2004 @ 1.07 uur

 25. … sorry voor taalfouten, ben te emotioneel, ik bedoel verspreid.

  Reactie door Favos — zondag 27 juni 2004 @ 1.08 uur

 26. “kijk naar Soedan en overaal waar Christelijk denken verschpreid is en waar ze alleen maar aan het vechten zijn.”

  De vechtjassen in Sudan zijn fanatieke moslims, Favos, geen christenen. De Janjawid zijn de grote boeven; islamfundamentalistische Arabische milities die onder toeziend oog van de islamitische regering daar vrij hun gang mogen gaan. De christelijke/heidense Afrikanen in hun dorpjes zijn echt niet de schuldigen, die hebben niet eens de middelen om zich te verdedigen! Overigens, datzelfde Sudan is voorzitter van de VN-commissie voor mensenrechten…

  “Dan heb ik liever toetreding van Turkij, daar zijn ze seculier.”

  Niet als het aan de huidige regering van Turkije ligt. Waarom denk je dat het Turkse leger zo fel tegen deze regering is? Omdat de regering alle ruimte wil geven aan religieuze fundamentalisten om schakelposities in de samenleving in te nemen (onderwijs, rechtelijke macht, defensie, etc). Overigens probeert Bush iets vergelijkbaars te doen in de VS. Geen wonder dat die twee landen het zo goed met elkaar kunnen vinden…

  “Hirschi Ali heeft nog niets meegemaakt tussen de moslims wat voor praktijken worden gebezigd in een Christelijke traditie.”

  Geef eens voorbeelden, Favos. Wat is er in godsnaam erger dan het het verminken van vrouwelijke genitaliën, het uithuwelijken van jonge meisjes aan oude vieze mannen, het onder toeziend oog van de familie verkracht te worden, en als je als vrouw je daar tegen verzet ook nog eens met een jachtgeweer of een sabel in koele bloede wordt vermoord?

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 2.03 uur

 27. Welke toetreding….europa stinkt, snap niet dat die Turken het zo graag willen, alleen maar ellende. Balkenende gaat natuurlijk zijn okay geven, want hij is het ‘holmaatje’ van Bush. Blair was erg…noooouu dan heb je onze Balkenende nog niet gezien een zeer betrouwbare bruinwerker. Bruiner dan Balkenende komen ze niet.

  En maar klagen dat wij Nederlanders niet trots zijn e.d. Gek he, als wij alleen maar kneuzen hebben rondlopen die doen wat Amerika zegt. Flikker toch op met dat Amerika. Er is niets goeds aan dat land.


  - Grootste porno industrie, alleen allemaal zo heilig als een boontje.
  - Miljoenen mensen laten ze gewoon doodhongeren.
  - Zelfs de vrouwen en kinderen van militairen krijgen voedsel op de bon.
  - Hun rechtssysteem zuigt, gebaseerd op debiele dealtjes inplaats van onderzoek.
  - Rotzooien wereldwijd maar wat aan met allerlei blackops acties.
  - Hebben een attitude die stamt uit de 2de wereldoorlog, ze snappen nog steeds niet dat dit de tijd van communicatie is.
  - De geschiedenis van Amerika is een en al bloed.
  - Sociaalstelsel van lik me vestje.
  - Amerikanen zijn dol op wapens, als het maar iets dood maakt, hoezo barbaars.
  - Wapens kan je zo kopen.

  Miscchien kort door de bocht…

  Logisch als je dan als Bush zegt, laat Turkije maar bij Europa, hij komt zelf namelijk uit een achtergesteld land, waarschijnlijk is Turkije nog moderner.

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 9.26 uur

 28. [...]
  “Jan Marijnissen weet wel wat de linkse mensen in het land willen. ‘We brengen de PvdA, GroenLinks en de SP bij elkaar en maken een strategische overeenkomst met 25 hoofdpunten en we vormen een schaduwkabinet.”
  [...]

  Blijkbaar heeft Jan het vertrouwen in de kracht van zijn eigen partij verloren. Waarom anders de noodzaak om coalities met andere partijen propageren? En dan ook nog met de pvda.
  Consequent stelling nemen zou de partij meer goed doen dan een bijzitje willen zijn van de pvda.

  Wat is er mis met het partijmottto “Steun op eigen kracht” ?

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 27 juni 2004 @ 10.24 uur

 29. Het valt me op dat tegenwoordig elke veertien dagen wel ergens een top is met Bush en zijn griezels Rice,Powell, en als het even kan, Rumsfeld erbij. Steeds vaker per miljoenenkostende
  superbewaking op afgeschermde gebieden of op eilandjes.En die tops worden allemaal gedomineerd door Amerika en diens lobby voor militaire steun aan Irak: G8, Eurotop, Nato, WTO. Voorts dient de VN hetzelfde doel, zelfs de Olympische Spelen zijn één grote mantelorganisatie voor de rechtse lobbies van het militair-industrieel complex.

  Het wordt me steeds duidelijker dat binnenkort Amerika de ultieme
  vijfde opperbestuurslaag is, na gemeente, provicie, Nederlandse overheid en Europa.
  Voorts moet Bush niet zo schijnheilig geschokt doen over die paar koppen die rollen, hij geeft zelf óók barbaarse openbare executies in eigen land. En kennelijk heeft hij nog nooit een boek gelezen over de Franse Revolutie en hoe die ontstaan is, zodat het tragische guillotine-tijdperk aanbrak. Het woord terrorist is trouwens afgeleid van La Terreur, de Franse postrevolutionaire jaren van Danton, (na 1790) met als dieptepunt de genocidale wraak van de onderdrukten op de aristocratische heersende klasse, niet goed te praten maar in het licht van de Franse geschiedenis toen, zie ik paralellen met de opstand van de de uitgebuiten in het Midden-Oosten nu.

  Reactie door c.tilyx — zondag 27 juni 2004 @ 10.25 uur

 30. Dirk

  Pincipes zijn leuk, alleen daar komt de SP geen ruk verder mee, moet je een balans in vinden. Ik stem op de SP omdat ik geloof in deze partij en ik geloof in Marijnissen, dus wil ik ze zien regeren en niet in de oppositie wil zien zitten, daar heb ik geen ruk aan, kan ik net zo goed op een ander stemmen. Taak van Marijnissen en zijn club is in mijn ogen dat hij zoveel mogelijk doet om daar te komen.

  Zie een aantal SP’ers zich altijd verzetten tegen samenwerking en dan denk ik, daar heb je toch geen ruk aan. Doel 1 regeren, rest is ondergeschikt, de SP moet niet een eeuwige oppositie partij zijn en vooral niet de groei die de SP steeds doormaakt.

  Dat de SP een grotere partij wordt dat zou prima kunnen, maar dat duurt te lang. Afwachten is waardeloos, hup naar voren, de SP mag gezien worden.

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 10.47 uur

 31. Beste MAD

  Ik denk dat de bevolking meer heeft aan een sterke oppositie partij dan aan een regerend bijzitje van de pvda.
  Mocht er sprake zijn van een regeeraccoord dan denk ik dat het voor niemand meer zin heeft om op de SP te stemmen. Dan kan je net zo goed (of misschien beter) pvda stemmen.
  We kunnen als partij ook roekeloos een sprong naar voren maken zodat we ook weer heel snel een nog kleinere partij zijn geworden.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 27 juni 2004 @ 11.00 uur

 32. Dirk

  Weet ik niet dirk, als ik nu de oppositie bekijk lijkt het wel of ze allemaal een nekschot hebben gehad. De SP doet zijn best maar ook zij moeten inzien dat het geen zoden aan de dijk zet. Nee je zal met dit kabinet het gevecht op een andere manier moeten aangaan. Juist omdat het van die kantoorklerken allemaal zijn. De SP moet de straat op, met mensen praten, luisteren en aan hun zijde staan. Honden blijven perslot van rekening ook niet graag binnen, die zijn liever op straat want daar is meer te doen.

  Samenwerken is van essentieel belang lijkt mij. Oppositie voeren tegen neo conservatieven in de kamer heeft geen zin, deze hebben een visie en die blijft zo. Blakenende vaart blind op zijn eigen gelijk en de rest volgt als een blind paard. Ik denk dat samenwerken goed is, en geloof me maar, Marijnissen laat zich echt niet in de hoek duwen door de Pvda of andere partijen.

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 11.37 uur

 33. Beste MAD

  Dat de SP-leden de straat op moeten helemaal mee eens.

  Samenwerken is goed. Maar niet met de vijand. Maatschappelijke organisaties zijn prima. Maar op dit moment is er geen partij die de SP als bondgenoot zou moeten willen.
  Jammer dat het geheugen van veel mensen maar kort is anders zouden ze de rare bokkesprongen van Paul Rosenmuller nog herinneren met zijn pogingen om regeerpartij te mogen zijn. Die was voor heel lang toch ook een niet in een hoek te duwen rots in de branding. En zie wat er gebeurde.

  Een vraagje aan dit forum.
  Wie zou de oppositie buiten de tweede kamer moeten voeren als de SP in een kabinet zit?

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 27 juni 2004 @ 11.56 uur

 34. Dirk

  Zit eens te denken over je vraagje…rechtse partijen zijn over het algemeen butt in oppositie voeren. Als je al ziet hoe rechtse politici zich bewegen tussen ‘het volk’ dan zie je hoe ver ze staan van het normale volk. Ze gedragen zich heel onnatuurlijk, voorbeeld, Verhagen zag ik op een DJ achtig iets, de man wilde ‘cool’ doen, het zag er vreselijk lachwekkend uit. De nieuwe haring komt aan op Scheveningen, Balkenende maakt een vreselijk dom grapje, wederom laat dat weer duidelijk zien hoe wereldvreemd ze in het leven staan.

  Je hebt momenteel geen rechtse politici die dicht naast het ‘volk’ kan staan. Allemaal zijn ze te glad, geldgeil, geen humor en ga zo maar door. Ze kunnen gewoon geen gesprek aangaan met burgers. Allemaal hebben ze dat omhooggevallen tintje over zich heen, dat betweterige en leugenachtige over zich heen.

  Links is het ook niet veel beter. Ow wacht Rouvoet die kan met iedereen volgens mij kletsen, die kan zelfs een gesprek met de duivel aan.

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 13.03 uur

 35. De SP is niet bedoeld om *eeuwig* in de oppositie te blijven! Natuurlijk, zelfs al zou een meerderheid mogelijk zijn met de PvdA, met *deze* PvdA kun je geen zaken doen. Maar dat kan natuurlijk veranderen. De mensen binnen de PvdA die zo’n coalitie met de SP wel zien zitten worden nu compleet ondergesneeuwd door de partijtop die een strategie volgt om snel met het CDA of VVD te kunnen regeren. Dus wat niet is, kan nog komen. Maar voorlopig niet…

  Reactie door Rudy — zondag 27 juni 2004 @ 13.23 uur

 36. @Daniël O.33, wat is erger…. de dood!
  Als een jonge meisje geen abortus mag plegen (van paus) en daarom onder de trein springt met haar ongeboren kind. Incest, heel vaak voorkomend bij christelijke gezinnen (inteelt).
  Dat er vele gelovige meisjes zijn die op hun 11 a 12 jaar moesten trouwen met oudere mannen, dat is erg. Dat je dan zo krom opgroeit omdat je hierover niet mag praten wegens laster voor gelovige en de tolerantie voor het geloof. Dat je probeert niemand te kwetsen en je kinderen niet indoctrineert met je ervaringen en je belevingen uit het grijze verleden en dat je als dank ziet dat ze met gelovige omgaan en hun waan ovrenemen omdat het makkelijker is om niet meer in zichzelf gaan geloven. Dan wil je wel je verhaal kwijt, maar dan ben je te laat. Hun wereldbeeld wordt niet meer verruimt met de studie van deze tijd; niet meer in het voordeel van ons allen, maar in het voordeel van mijn en jou god, geen zelfkritiek wordt omgeruild met de schuld geven aan onzichtbare krachten.
  En Daniël, ondanks dat de “Oostbloklanden” meer ruimdenkend waren voor de homoseksuele mens, heb ik mijn leraar verloren door de zelfophanging, hij kon voor zijn levensstijl geen kritiek meer incasseren en zo kan ik doorgaan, maar dat doe ik niet, ik ga liever hierover een boek schrijven. Weet alleen niet of de uitgevers zijn die het aan durven.

  Dat van Sudan weet ik uit eigen ervaring. Had kennissen die Christelijk en Moslim waren en goed met elkaar konden opschieten alleen op een neutrale terrein, maar niet als ze terug gingen naar Sudan, daar waren ze religieuze vijanden van elkaar.

  Wat mij betreft mag Turkije wel toetreden tot de EU. Zij hebben liever dat het met hun bevolking materieel beter gaat. Ik vind ook dat “het geld” een neutraal karakter heeft, beter dan een godsdienst. Daar lopen minder vrouwen bedekt als nonnen dan hier, zij dragen daar ook minirokjes. Heb bij Amnesty gewerkt en weet dat ze in Turkije hun mensenrechten situatie proberen te verbeteren. Wat ik bij Amnesty wel heb meegemaakt is dat de IKV een onderdeel ervan is en dat de missionaris regelmatig wordt uitgezonden naar b.v. Afrika om mensen daar verder te bekeren in ruil voor onderkomen en eten en dat nog steeds in deze tijd. Daar over hoor je niemand. Ik zie imams hier niet preken op kerkelijke bijeenkomsten om zieltjes te winnen, zoals de missionaris het doen in b.v.b. Afrika. Dus met twee maten meten.

  Reactie door Favos — zondag 27 juni 2004 @ 13.47 uur

 37. @ MAD: niet alles aan de VS is slecht, hoor. Denk maar eens aan Hollywood en alle goede films die daar vandaan komen. Daarnaast komt ontzettend veel goede muziek uit de VS; veel meer dan alleen de commerciele muziekindustrie. Verder maken ze hele lekkere hamburgers.

  Wel ben ik met je eens dat de negatieve zaken in de VS de overhand krijgen/hebben. Amerikanen moeten eens goed bij zichzelf na denken waar ze naartoe willen. Hetzelfde geld overigens ook voor Europeanen. Alleen op de manier zoals het nu gaat, graaft de VS (en de rest van de westerse wereld) haar eigen graf. :(

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 13.50 uur

 38. @Mad:

  De kritiek die je hebt op de VS is terecht, het is inderdaad niet best hoe het daar aan toe gaat. Maar, we moeten er wel voor waken dat die kritiek niet omslaat in een algeheel anti-Amerikaans sentiment. Je hoeft b.v. op het web niet lang te zoeken naar Amerikanen die meer dan genoeg hebben van de huidige situatie in hun land. Wij kunnen (moeten) aan deze kant van de grote plas onze stem laten horen tegen het foute beleid van Bush c.s. maar tegelijkertijd verdienen de Amerikanen die in hun eigen land hier tegen strijden onze steun! Daar passen geen anti-Amerikaanse sentimenten bij.

  Stel je ‘ns voor hoe moeilijk die mensen die zich daar inzetten voor een verandering het hebben! Het lijstje wat je noemde wat er allemaal mis is in het land, daar moeten ze tegen opboksen! Wij moeten solidair met hun zijn, en anti-Amerikanisme maakt het hen alleen maar moeilijker om een verbetering tot stand te brengen.

  Reactie door Rudy — zondag 27 juni 2004 @ 13.51 uur

 39. Jan Marijnissen; je hebt nu eindelijk alle zaken keurig op een rijtje gekregen, en blijkbaar is het licht bij de FNV ook doorgedrongen. Jouw analytisch vermogen is heel goed.

  Er zijn mensen op dit forum; die nog terecht hun afkeer betuigen van die PvdA (waar ik ook altijd huiverig voor ben). Maar Let wel: Via dit intervieuw geeft Jan M. duidelijk aan, dat die PvdA de SP- agenda dient te volgen oftewel: haar verloren veren weer te hervinden, eer er sprake kan zijn van een linkse coalitie. De FNV is daar nu al mee bezig. En dat lijkt me meer dan logisch.

  De CU als partner lijkt op eerste gezicht vreemd, maar zij verlakken tenminste niet hun achterban. Een achterban, die duidelijk sympathieen heeft voor de S.P. Dus zo vreemd is deze gedachte niet. Het christendom en het socialisme staan in hun pure en gezuiverde vorm niet ver van elkaar. Alleen is de bijbel toe aan vernieuwing en is deze misbruikt door duistere figuren, die de teksten letterlijk namen, net als heden de moslimfundamentalisten doen met de Koran.

  Er is hoop, het wordt tijd voor de verandering

  Reactie door ReneR — zondag 27 juni 2004 @ 13.53 uur

 40. “wat is erger…. de dood!”

  Favos, ik geef net aan dat ‘de dood’ in streng Islamitische gezinnen minstens zo vaak voorkomt. Alleen waar meisjes in streng christelijke gezinnen zelfmoord plegen, gooien ze in streng islamitische gezinnen er iets bovenop: als er geen zelfmoord is dan vermoorden ze het betreffende meisje gewoon zelf (eerwraak). En het klopt dat meisjes van de paus geen abortus mogen plegen, maar dit mag ook niet van Allah. Op dat punt zit er weinig verschil. Het is echt geen toeval dat blijfvanmijnlijf-huizen een ontzettende oververtegenwoordiging kennen van moslima’s (zo’n 1/3de). En zelfs daar zijn ze niet veilig, gezien de voorvallen eerder dit jaar: een meisje is zelfs doodgeschoten in een BVML-huis (wederom eerwraak). Verder, incest is inderdaad een kenmerk van streng religieuze kringen, maar ook op dat punt is het bij streng islamitische gezinnen niet beter dan bij streng christelijke kringen.

  Ik ben het helemaal met je eens dat streng christelijke gezinnen meisjes onderdrukken en niet in hun waarde laten, dat mag men niet bagataliseren. Echter, bij streng islamitische gezinnen gaat men veel verder. Vrouwenbesnijdenis en eerwraak zijn dan ook typisch islamitische fenomenen. Of wat denk je van huishoudelijk geweld: minstens 1/4de van islamitische vrouwen/meisjes wordt thuis mishandeld, geslagen en misbruikt! Zo’n hoog percentage heb je niet in christelijke huishoudens, naar mijn vermoeden met uitzondering van Urk en Staphorst.

  Verder, waar ben je dan in Turkije geweest? In Istanbul? Daar lopen inderdaad veel minder gesluierde vrouwen rond dan in Nederland. Maar in het binnenland van Turkije is dat echt heel anders: daar is de cultuur niet westers maar duidelijk streng religieus (soort Amish-toestanden).

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 15.07 uur

 41. Als de SP echt fundamentele verandering wil, zoals een socialistische samenleving (artikel 3 van de statuten) dan moeten we oppositie blijven voeren tot we minstens 51% van de bevolking achter ons hebben of tenminste de allergrootste partij van het land zijn.
  Dat is natuurlijk niet makkelijk. Vraagt ook heel veel van de leden. De tijd die we hier aan het inkloppen van internetberichtjes gebruiken hadden we ook nog wat pamfletten op straat uit kunnen delen.
  Helaas is die bereidheid er steeds minder. Ik vermoed dat Jan dat ook wel in de gaten heeft. De actieve en strijdbare leden van de partij zijn steeds meer tanende. De vergadercultuur krijgt de overhand. Daarom kiest hij liever voor een overgave aan de burgerlijke partijen. En dat zouden de SP-leden (en de rest van de bevolking) zich heel erg aan moeten trekken.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 27 juni 2004 @ 16.31 uur

 42. Televisie…dat is misschien een uitkomst voor de SP

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 17.09 uur

 43. Beste MAD

  Televisie heeft al zoveel kapot gemaakt. Zoal het idee dat politiek iets is van de televisie. Maar politiek moet toch echt door de burgers gemaakt worden. Daar moeten de handen voor uit de mouwen. Overal. Op bedrijf, school, straat. Daar hoort de politiek thuis. Televisiedemocratie hebben we niets aan.
  De SP heeft al veel langer op de televisie gegokt. Gevolg dat iedereen nu liever voor de televisie zit te protesteren dan actief de buurt in te trekken.

  Grt
  Dirk

  Reactie door Dirk — zondag 27 juni 2004 @ 17.54 uur

 44. Jan,wacht nog even.Kijk hoeveel stemmen je bij de komende verkiezingen van de P.vd.A krijgt.Ik kan me niet voorstellen dat alle P.vd.A ers blij zullen zijn het gedraai van Wouter Bos.Of ben ik te naief en optimistisch?

  Reactie door Medi — zondag 27 juni 2004 @ 18.06 uur

 45. @Daniel O.Ter correctie.Vrouwenbesnijdenis is geen Islamitisch gebod.Zelfs geen streng Islamitisch gebod,maar een culturele gewoonte,die door een paar maloten is uitgevonden om de vrouwen eronder te houden.Het staat nergens in de Koran en wordt maar in een paar Islamitische landen gedaan.Het is niet aan de Islam te wijten,maar aan de vrouwen die vinden dat mannen altijd gelijk hebben.Vrouwen hebben in de Islam behoorlijk veel rechten.Het probleem ligt alleen bij de vrouwen.Niet geheel aan hen te wijten,maar aan gebrek aan opleiding.Ondergetekende heeft 25 jaar in verschillende Islamitische landen gewoond,ook streng Islamitische landen en ik kan je verzekeren dat ik soms(als vrouw)zelfs medelijde kreeg met de mannen die voor een echtscheiding voor een hof gedaagd werden.
  Moslimas die hier wild vreemd in Nederland komen,dikwijls door een onzekere man uit hun dorp gehaald worden,krijgen het vaak zwaar voor hun kiezen.dat is niet aan de Islam te wijten,maar aan hun mannen en hun onwetendheid en geen bescherming.Ik wil geenszins geweren dat in het Midden Oosten mishandeling niet voor komt,maar minder als hier,omdat de vrouwen daar altijd bescherming van hun familie genieten als het goed is en hier niet.

  Reactie door Medi — zondag 27 juni 2004 @ 18.33 uur

 46. @ Medi: daarom moeten ook een onderscheid maken tussen de islamitische cultuur en het islamitische geloof. Mij gaat het vooral om de islamitische cultuur. De islamitische cultuur is namelijk veel meer dan alleen de Koran (en de Ahadith). Zo staat nergens in de Koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen, toch zien moslims én veel niet-moslims dit als een islamitisch gebruik/gebod.

  Wat betreft vrouwenbesnijdenis precies hetzelfde. Het klopt dat de Koran (gelukkig) zwijgt over vrouwenbesnijdenis, maar de Hadith doet dit (helaas) niet. Volgens de Hadith keurt de profeet Mohammed het besnijden van vrouwen goed, maar stelt wel enige voorwaarden hieraan. Feit is echter dat de Islam wel degelijk de mogelijkheid kent voor vrouwenbesnijdenis. Met name in Egypte en Somalie is vrouwenbesnijdenis eerder de norm dan de uitzondering.

  Verder komt vrouwenmishandeling in Islamitische landen wel degelijk vaker voor dan hier in het westen. Vrouwen als Hirsi Ali, Shirin Ebadi en Rania al-Baz zijn echt geen leugenaarsters of uitzondersgevallen; in de door mannen gedomineerde fundamentalistische islamitische samenleving is het een *HEL* voor vrouwen.

  Ik denk overigens dat de reden waarom je de indruk hebt dat daar mishandeling minder vaak voorkomt, omdat het daar een taboe is om over die onderwerpen te praten (net als in streng christelijke kringen). Hier in het westen is het over het algemeen geen taboe-onderwerp, gezien de politiek zich al decennia met dergelijke zaken bezig houdt.

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 19.28 uur

 47. p.v.d.a stemmers hebben het van huis uit meegekregen . de meeste hebben een respectabele leeftijd.dus de tijd heelt alle wonden . en samen werken ??? ben benieuwd hoe jan na een avondje yab yum met shell topman kok en woutertje bos .dat thuis uitlegt .

  Reactie door henk — zondag 27 juni 2004 @ 19.36 uur

 48. Tegen Balkenende de straat op? Ja. Net zag ik op het journaal hoe hij enthousiast de Portugees Barroso heeft helpen aanwijzen
  als nieuwe EU-voorzitter: Barroso is een fervente Bushfan die
  actie van US-bondgenoten in Irak aanprijst!
  Iemand van wie we niks hoeven te verwachten als de Amerikaanse Republikeinen de EU nieuwe dictaten opleggen, zijn voorganger Prodi maakte zich tenminste nog druk om bemoeienis van Washington met Europa.
  Het ergste vind ik dat ons niks wordt gevraagd en dat we onze mond moeten houden terwijl Balkenende in Portugal op eigen houtje
  weer een stuk Nederlandse en Europese onafhankelijkheid verkwanselt aan de Yanks. En morgen De Hoop Scheffer die in
  Istanbul Rumsfelds & Bush Natodictaten voorkauwt, en overmorgen dit kabinet dat als nieuwe halfjaarlijkse EU-voorzitter dit land in de uitverkoop gooit.
  Nederland uit de EU en de NATO, Nu!

  Reactie door c.tilyx — zondag 27 juni 2004 @ 20.48 uur

 49. Probleem is denk ik met Balkenende en zijn zaakjes…dat mensen het kwalijke niet erin zien. Dus wat moet je doen, het mensen uitleggen waar hij nu mee bezig is. Dus het vertalen aan de burger wat deze grijze bush fan aan het doen is. En daarom reageren mensen zo laks op actie.

  Zet een site op, maak folders en steeds als Balkenende weer iets doet, leg het dan in volkstaal uit aan de burger wat de gevolgen zijn van zijn actie. Want bij veel partijen is het nog steeds ambtenaren gelul. Maar gewoon 2 the point zijn, kunnen ze geen van alle. Dan krijg je vanzelf een reactie, daar was Fortuyn dus sterk in, het vertalen.

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 21.44 uur

 50. @ MAD: hoewel Balkenende zijn taalgebruik lastig te vertalen is, is het sinds kort wel vrij eenvoudig om gewone taal in het Balkenends te vertalen en misschien is dit een goede tussenoplossing voor het communicatieprobleem:

  Hoewel Balkenende zijn taalgebruik, laat ik dit volstrekt helder stellen, lastig te vertalen is, is, als je nu ziet dat je de teugels wilt bijhouden, het sinds kort wel vrij eenvoudig om gewone taal in het Balkenends te vertalen en misschien is, als je nu ziet dat je het hebt over herstel hiervan, dit een goede tussenoplossing voor het communicatieprobleem.

  Zie ook: http://ge.bykr.org/balk/index.php

  Reactie door Daniël O. — zondag 27 juni 2004 @ 22.35 uur

 51. @Daniël O. 47, nee ik ben niet naar Turkije geweest, op tv gezien; wel naar Griekenland. Daar zag je meteen t.o. een eiland van Turkije, dus dacht ik dat het verschil niet zo groot was.

  Reactie door Favos — zondag 27 juni 2004 @ 22.53 uur

 52. Daniël O.

  hij is leuk:) maar toch is er een communicatieprobleem tussen het volk en Balkenende en daar moet links Balkenende mee helpen. Links moet mensen uitgaan leggen wat Balkenende nu eigenlijk bedoeld:)

  Reactie door MAD — zondag 27 juni 2004 @ 23.14 uur

 53. Jajajaja… het oude verhaal. PvdA weet niet waar hij thuishoort. Om zich de grote buurjongens te schikken, treitert hij zijn kleine broertjes… maar kleine ventjes worden groot, vergeet dat niet.

  ChristenUnie is een degelijke partij. Landelijk kan die mijn goedkeuring zeker verdragen, lokaal ben ik er wat terughoudender in.
  Veenendaal, hè?

  Reactie door Jan Breur — zondag 27 juni 2004 @ 23.17 uur

 54. Tuurlijk wil Bush dat.
  Turkije is een potentieel mooie EU-Islam-intrigant wellicht.
  En bush wil liever amerika op 1 houden, dus de EU mag alle ellende inlijfen die ze wil.(Neen, ik zeg niet dat ik Turkije ellende vindt)

  Reactie door barend — zondag 27 juni 2004 @ 23.55 uur

 55. @ Barend: ik vind Turkije momenteel wel pure ellende. Zeker zolang Turkije de Koerden onderdrukt vind ik het een ellendig land.

  Reactie door Daniël O. — maandag 28 juni 2004 @ 1.51 uur

 56. Achjoh wat Balkenende ook zegt, dat maakt niet uit. Balkenende is een puppet van Bush. Alles is daar aan ondergeschikt. Balkenende is een likkertje

  Reactie door MAD — maandag 28 juni 2004 @ 8.48 uur

 57. Jan Marijnissen: Wouter Bos vroeg het zich al af op radio 1: waarom heb je in dit artikel zoveel kritiek op de PvdA en GL? Op deze manier komt het niet echt overtuigend over dat je ook daadwerkelijk zou willen samenwerken!

  Reactie door daan — maandag 28 juni 2004 @ 9.26 uur

 58. Daan

  De kritiek van Marijnissen is terecht, als het anders was zou ik het ook zeggen overigens. De Pvda is vreselijk gevoelig voor denkveranderingen van mensen, hun beleid is daar geheel op gebaseerd. Nonstop peilt men wat het volk denkt en gaat daar dan mee in de media. Zeer slechte politiek. Het is goed dat Marijnissen zijn ‘broer’ tot de orde roept, anders vergeten ze straks echt waar Pvda voor staat, het is links of rechts, midden is laf. Soort CU die steeds tracht het CDA te herinneren waar een goed christen voor staat.

  Reactie door MAD — maandag 28 juni 2004 @ 9.38 uur

 59. Jan Marijnissen.

  Je hebt het over meer linkse samenwerking, om vervolgens op te sommen wat er allemaal niet deugt aan Groen Links en PVDA. Als krantenlezer denk ik dan: je wilt niet echt, je doet maar alsof.

  Het slaat nergens op om oppositie-genoten af te branden, richt je peilen liever op het kabinet! Ik vind het een teleurstellende, contraproductieve houding van je.

  Reactie door Esther — maandag 28 juni 2004 @ 10.55 uur

 60. @Esther.
  Natuurlijk, ik richt mijn pijlen dan ook vooral en bijna alleen op de coalitie. Maar dat betekent niet dat de discussie binnen links niet óók gevoerd moet worden.
  Verder, óndanks de verschillen (die zijn er nu eenmaal), wil ik toch kijken of we richting de verkiezingen gezamenlijk zo’n alternatief voor de kiezer kunnen formuleren en formeren.

  Reactie door Jan Marijnissen — maandag 28 juni 2004 @ 12.23 uur

 61. @ Daan: als je in het oog op samenwerken geen kritiek meer kan leveren aan andere partijen, kunnen we net zo goed de vooruitstrevende politieke partijen wel opdoeken en één grote door PvdA-gedomineerde partij oprichten. Partijen hebben namelijk voortdurend kritiek nodig van burgers en andere partijen om zo op het goede spoor te blijven. Die discussie is niet alleen nodig tijdens verkiezingen, maar behoort steeds weer gehouden te worden. Op die manier houd je de politiek levend. De kritiek van Marijnissen was zeer terecht en de PvdA en GroenLinks zouden derhalve iets moeten doen met deze [i]feedback[/i].

  Reactie door Daniël O. — maandag 28 juni 2004 @ 13.19 uur

 62. Ik heb het nooit gehad over het wel of niet terecht zijn van de kritiek van Jan Marijnissen, maar over het MOMENT van het geven van kritiek.
  Als je daadwerkelijk een SERIEUZE poging wilt doen om meer te gaan samenwerken, dan lijkt mij dat je je op dat moment vooral richt op de overeenkomsten die er zijn. De verschillen tussen de partijen en de eventuele kritiek kunnen later, bij een andere gelegenheid, altijd nog gezegd worden.

  Reactie door daan — maandag 28 juni 2004 @ 14.24 uur

 63. samen werken met de christen unie ? word lachen zwarte kousen in oss !

  Reactie door henk — maandag 28 juni 2004 @ 18.10 uur

 64. @ Henk: zwarte kousen? Het gaat over mogelijke samenwerking met de [b]CU[/b], niet met de [b]SGP[/b]…

  Reactie door Daniël O. — maandag 28 juni 2004 @ 19.03 uur

 65. 50@Daniel O.Volgens mij heb ik Hirschi Ali niet eens genoemd,dus sorry als ik de indruk gewekt heb,dat ik haar niet geloofde.In tegendeel.Kijk even op http://www.isim.nl en klik daarna hadith,daarna circumcise.Ik hoop dat je niet schrikt,want het komt bijna in HEEL afrika voor en is een eeuwen oude traditie,waarschijnlijk voordat de Islam zich daar verspreid heeft.Zowel christen als moslimas ondergaan dit.In Sudan zijn de Islamitische geestelijken bezig geweest om het uit te bannen,zonder succes,want niemand werkte mee.Pas in 1946 is het officieel verboden in Sudan.Het is nog steeds een probleem in Afrika.Wat ik Hirschi Ali wel kwalijk neem als een goed opgeleide en goed gebekte vrouw is dat zij de Islam hiervan de schuld geeft.Vrouwen organisaties en medische instanties doen al jaren hun best om dit uit te roeien,maar om de een of andere reden willen de vrouwen niet mee werken,dus waarom zou de hadith zich hier druk over maken?De westerse wetten in Europese landen slagen er ook niet in.Het was een oude gewoonte om geen tradities te verstoren als je iemand voor je religie wilde winnen.In de oudheid had men een traditie om het feest van het licht te vieren,dus wat zeiden de eerste predikanten?”Dat is de geboortedag van Christus”Als je in December naar Bethlehem gaat kun je een maand lang kerstmis en nieuwjaar vieren,want ieder christelijk geloof viert het weer op een andere dag.
  En ja hoor,het staat wel degelijk in de Koran dat vrouwen geadviseerd worden hun hoofd maar niet hun gezicht te bedekken in het bijzijn van vreemde mannen.In die tijd niet zo verwonderlijk,want alle vrouwen in het midden oosten hadden hun hoofd bedekt.
  Gr.Medi

  Reactie door Medi — maandag 28 juni 2004 @ 19.34 uur

 66. Medi

  Hirsi Ali is niet goed opgeleid,

  Middelbare school in Kenia
  HBO (1 jaar) Driebergen (Hogeschool de Horst)
  Studie politicologie, Universiteit Leiden

  Vrij standaard, kan de straat oplopen en zo 40 andere mensen die voorbij wandelen eruit trekken met een betere opleiding. Hirsi Ali is niet goed gebekt, het is gewoon een viswijf. Dat moest ik even kwijt, want je moet mensen niet hoger plaatsen dan dat ze in werkelijkheid zijn.

  Reactie door MAD — maandag 28 juni 2004 @ 19.52 uur

 67. MAD,#70
  daar om zit Hirsi Ali bij Voor Veel Demagogie.

  Reactie door folkert de lepper — maandag 28 juni 2004 @ 20.16 uur

 68. daniel(68)maakt niet uit . ieder geloof is onderdrukkend . de s.p. moet daar van afblijven . bij welk geloof dan ook zitten de grote jongens voor in de kerk . de pastoor en de baas . ,, hou jij ze maar dom dan hou ik ze wel arm ,, tuurlijk is andre rouvoet een bevlogen politicus waar er te weinig van zijn .maar om samen te werken met een partij .onder het mom van ,, een leuke gast ,, gaat mij te ver

  Reactie door henk — maandag 28 juni 2004 @ 22.43 uur

 69. Weetje wat ook raar is, die uitspraken van Dick Advocaat over het ‘dreigen’ met stoppen. Daar voor heeft Balkenende met hem contact gehad, ik denk dat Balkenende via Dick Advocaat een soort signaal Nederland wil insturen….’kijk dat doen jullie nu met mij ook’. Vindt het allemaal te toevallig.

  Reactie door MAD — maandag 28 juni 2004 @ 23.04 uur

 70. Gewoon een lijst met besluiten die moeten worden genomen, en de keus aan de kiezer per item.
  Een goed stel regeringsmanagers om de besluiten uit te voeren.

  Moeten we daar naar toe?

  Zijn we gelijk af van dat gekissebiss en gedoe tussen de partijen.

  Reactie door Molly — dinsdag 29 juni 2004 @ 9.10 uur

 71. @Henk (72):
  Het gaat er niet zozeer om of mensen een geloof hebben. Het gaat erom welke consequenties ze eruit trekken en hoe ze hun geloof in praktijk brengen. Geloof kan de bron zijn van zeer uiteenlopende politieke opvattingen, van extreem rechts tot zeer links. Met degenen, die progressieve ideeën uit hun geloof putten, kan heel goed worden samengewerkt. (Goed voorbeeld: dominee Ab Harrewijn (GL), die helaas is overleden). Maar omdraaien kan niet: samenwerking alleen op grond van het aanhangen van een bepaald geloof of een politieke partij op basis daarvan.

  Reactie door Olav Meijer — dinsdag 29 juni 2004 @ 11.20 uur

 72. @ Medi: het klopt dat besnijdenis al in het pre-islamitische Afrika/Midden-Oosten gebeurde en dat niet alleen moslims dit hebben overgenomen (er zijn zelfs Christenen in Zuid-Amerika die het toepassen). Echter, om te beweren dat het niet-Islamitisch is, dat is incorrect.

  In een hadith die handelt over de besnijdenis (khitân) van meisjes/vrouwen, wordt door de Profeet gezegd: [b]“Khitân is Soennah (aanbevolen) voor mannen en makroemah (eergevend) voor vrouwen”[/b] (Ahmad ibn Hanbal, Moesnad 5/75 & Maliki).

  De hadith in de Soennan (Adab 170/14, 368, 5271) van Aboe-Dâwoed is als volgt: [b]“In Medinah besneed een vrouw de meisjes. De Profeet (saws) zei tegen haar: “Snijd niet te diep!. Dan (als je het niet te diep snijdt) zal dit de vrouw het fijnste gevoel geven en de man de meeste lust (bij geslacht gemeenschap)”[/b]

  Hieruit concluderend staat de profeet Mohammed besnijdenis van vrouwen toe, mits er niet te diep gesneden wordt en daarmee is totale verminking verboden. Echter, uit bovenstaande Ahadith blijkt dat de Islam wel degelijk het fenomeen kent en legitimeert onder bepaalde voorwaarden.

  Verder staat niet in de Koran dat [i]“vrouwen geadviseerd worden hun hoofd maar niet hun gezicht te bedekken”[/i] (in het bijzijn van vreemde mannen). De Koran spreekt in betreffende verzen niet over het bedekken van het haar/hoofd noch over het woord ‘hijab’. Verder is er een vers die alleen betrekking heeft tot de [i]echtgenotes[/i] van de profeet zelf, maar die is niet van toepasssing op de gewone moslima.

  Maargoed, jij weet net zo goed als ik dat het niet letterlijk in de Koran staat dat elke vrouw in bijzijn van vreemde mannen een doek moet dragen. De hoofddoek is net als vrouwenbesnijdenis een pre-Islamitisch gebruik, die de Islamitische *cultuur* heeft [i]overgenomen[/i]. De Koran echt, zwijgt over beide zaken en daarmee kent het Islamitische *geloof* zelf deze fenomenen niet.

  Reactie door Daniël O. — dinsdag 29 juni 2004 @ 12.51 uur

 73. Kleine correctie: wat betreft vrouwenbesnijdenis in Zuid-Amerika weet ik niet zeker of het een Christelijke groep betreft of een niet-Christelijke Indiaanse bevolkingsgroep.

  Reactie door Daniël O. — dinsdag 29 juni 2004 @ 13.26 uur

 74. Dit wordt vreselijk balen voor Balkenende, Bush heeft min of meer nu gezegt ‘Turkije hoort bij de EU, punt uit’. Haha wordt leuk voor Balkenende, die is in 1 x al zijn geloofwaardig kwijt. Want als je nu nog Turkije toelaat….sta je toch wel vreselijk voor lul. Tsja dat heb je als je een speelbal van Amerika bent. Kijk Balkenende….Chirac en Schroder, gedragen zich tenminste als een leider…onze leider is een kweetje…

  Reactie door MAD — dinsdag 29 juni 2004 @ 14.05 uur

 75. Nadat Chirac duidelijk niet gediend was van Amerika’s bemoeienis met de EU, heeft Bush het vandaag wéér gedicteerd:
  Turkije móet zo snel mogelijk bij de EU!! Met andere woorden: Europa moet dus bukken voor Bush! Dát zullen we nog eens zien!
  Via US-supporters als Polen en Roemenië zal hij zijn zin wel proberen te krijgen, daar is te oppositie nog te goed onder plak. Maar als hij hier doordramt, krijgen Balk,Blair & Berlusconi inderdaad een probleem!

  Reactie door c.tilyx — dinsdag 29 juni 2004 @ 16.42 uur

 76. @Esther #63
  Wellicht ten overvloede; maar ik wil het daaropvolgende commentaar van Jan Marijnissen (#64) nog aanvullen met de vraag aan jou; Esther, of je dan wel goed hebt opgelet bij de debatten voor de verkiezingen van 2002. Want toen heeft Jan Marijnissen zowel GL als de PvdA gespaard in al die debatten.

  En…wat voor rendement heeft dat opgeleverd voor het progressieve deel van Nederland oftewel de S.P?? De S.P. verloor vervolgens een zeer groot deel van zijn stemvolk aan die PvdA; doordat het o.a. verzuimde, de problemen binnen die PvdA bloot te leggen. Vervolgens ging meneer Bos vrolijk flirten met Bak Ellende en de rest dat weten we. Esther; contra-produktieviteit moet je die PvdA verwijten; omdat ze na maanden lang informeren er nog niet uitkwamen met het CDA. En vooraf kozen ze dus niet voor een ander beleid; maar voor weer veel van dezelfde shit.

  Jan Marijnissen heeft dus groot gelijk.

  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Voorlopig mag Balkenende nog even flink door-etteren in ons sociale bestel.

  Het is tijd voor de revolutie

  Reactie door ReneR — woensdag 30 juni 2004 @ 1.10 uur

 77. PvdA-voorzitter Ruud Koole reageert op de PvdA-site:

  ‘Marijnissen stelt voor een schaduwkabinet te vormen samen met Groenlinks en de PvdA, waarvan hij dan minister-president zal zijn. Volgens Koole is dit een publiciteitsstunt van Marijnissen. De PvdA is voorstander van zoveel mogelijk inhoudelijke progressieve samenwerking in en buiten het parlement. Hiervoor zijn geen structuurdiscussies nodig.

  Koole wees verder op inconsistenties in het betoog van Marijnissen: Het interview staat bol van kritiek op GroenLinks en de PvdA en met die partijen wil hij nu juist een schaduwkabinet vormen. Bovendien is Marijnissen fel tegenstander van een districtenstelsel, terwijl het schaduwkabinet toch echt in het Engelse districtenstelsel is uitgevonden .

  Daarnaast vindt Koole dat het van weinig respect voor de kiezer getuigt dat Marijnissen zichzelf nu reeds als minister-president van het schaduwkabinet uitroept, terwijl zijn partij toch echt veel minder zetels bezet in de Tweede Kamer dan de PvdA. Als hij nu een progressieve kandidaat-premier zou moeten noemen, dan is dat Wouter Bos, aldus Koole.’

  Reactie door Paul Lempens — woensdag 30 juni 2004 @ 9.39 uur

 78. #82
  Het getuigt van weinig respect voor de kiezer; die op de PvdA heeft gestemd, om na die verkiezingen gewoonweg alle beloftes maar weer overboord te gooien en gewoon er weer voor kiezen, om samen met Balkenende weer 4 jaar afbraakbeleid te ondersteunen. Want een stem op de PvdA was 2 jaar geleden immers op dat moment ook een stem voor een ander beleid meneer Koole!

  Bos aan hhet hoofd van een schaduwkabinet, terwijl hij in zijn doen en laten eigenlijk Balkenende wilde steunen lijkt mij niet zo voor de hand liggen.

  Reactie door ReneR — woensdag 30 juni 2004 @ 9.51 uur

 79. @Mad 70)Bedankt voor de cv van Hirsi Ali.Wist het niet,maar naar mijn mening toch goed genoeg op geleid en met haar Islamitische/Afrikaanse achtergrond om beter te moeten weten.Of ze moet naar een psychiater of ze probeerde(met succes)het vuur nog eens een beetje aan te wakkeren.Kwalijke zaak.
  @78.Daniel O,als je een koran bij de hand hebt kijk even naar soerat(33)al Ahzab vers 59 en 60.(ter verduidelijking van de aangegeven website van Miki.
  Gr.Medi

  Reactie door Medi — woensdag 30 juni 2004 @ 9.59 uur

 80. @ Miki: ja, die site ken ik! Een interessante webstek met goed uiteengezette stukken in duidelijk Nederlands. Ik ben echt heel erg blij met die website en bijbehorende werkgroep, omdat de moslims van Monotheist.nl laten zien dat er wat betreft Islam veel meer bestaat dan alleen de AEL en homohatende imams. Bovendien laat Monotheist.nl (IBN) zien dan de Islam wel degelijk zich kan inpassen aan de westerse kultuur. Zeer vooruitstrevende jongens en meisjes dus, een soort CU’ers der Islam. Hulde aan hen!

  Reactie door Daniël O. — woensdag 30 juni 2004 @ 15.13 uur

 81. ‘Rijkdom Nederland leidt niet tot humaner beleid’
  DEN HAAG (ANP) – Nederland is rijker dan ooit, maar dat heeft niet geleid tot een humaner beleid tegenover vluchtelingen, ouderen en andere kwetsbare groepen in de samenleving. Dat is de conclusie van het jaarlijkse Social Watch rapport dat woensdag is gepresenteerd.

  Nederland geniet een goede reputatie en heet een tolerante houding tegenover immigranten te hebben, maar neemt een steeds hardere lijn tegenover de zwakkeren in de samenleving, aldus de auteurs van het rapport dat is gepresenteerd door Novib en de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling).

  Social Watch, een netwerk van ruim vijfhonderd niet-gouvernementele organisaties in de hele wereld, uit ook kritiek op het Nederlandse asielbeleid. Human Rights Watch stelt in het rapport dat asielzoekers onvoldoende de kans krijgen om hun verhaal te doen of advies te krijgen van een advocaat.

  Relatieve armoede

  Een andere conclusie van het rapport is dat de economische groei aan het begin van de 21e eeuw niet is gebruikt om achtergestelden te helpen en armoede te bestrijden. Relatieve armoede bestaat in Nederland nog steeds. Arme huishoudens worden niet alleen door de recessie geraakt, maar ook door maatregelen van de overheid. De situatie voor mensen met een laag inkomen zal volgens het rapport in 2004 slechter worden door de bezuinigingen van de overheid in de verzorgingsstaat.

  Ook op het punt van betrokkenheid van vrouwen bij het economisch proces, scoort Nederland volgens Social Watch niet bijster goed. Ons land boekt geen vooruitgang en ,,blijft in de middenmoot hangen”. Nieuwe EU-landen als Estland, Letland en Litouwen scoren beter, aldus het rapport.

  Reactie door folkert de Lepper — donderdag 1 juli 2004 @ 12.34 uur

 82. Sommige forumdeelnemers vermoeden, dat ik ook onder de naam Verbeek bijdragen lever op diverse discussiefora. Ik hecht eraan te laten weten, dat ik altijd uitsluitend onder mijn eigen naam bijdragen schrijf.

  Met vriendelijke groeten

  Mr.drs. J.J. v.d. Gulik

  Reactie door J.J. v.d Gulik — vrijdag 2 juli 2004 @ 21.30 uur

 83. J.J. v.d Gulik ,
  goeden avond mijnheeer van Gulik

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 2 juli 2004 @ 23.25 uur

 84. @ Mr.drs. J.J. v.d. Gulik: ok, dan is dat duidelijk ;)

  Reactie door Daniël O. — zaterdag 3 juli 2004 @ 11.34 uur

 85. Ik vind het unfair, dat een bericht van mij, waarin ik aangeef slechts onder eigen naam bijdragen te schrijven en dus niet onder de naam Verbeek, is verwijderd.

  Mr.drs. J.J. v.d. Gulik

  Reactie door J.J. v.d. Gulik — zaterdag 3 juli 2004 @ 14.21 uur

 86. Het bericht staat er nu wel. Sportief.

  Van der Gulik

  Reactie door J.J. v.d. Gulik — zaterdag 3 juli 2004 @ 14.24 uur