Marktwerking in de zorg?

Zeven stellingen tegen marktfundamentalisme in de zorg

Minister Hoogervorst gaat voortvarend te werk met de herziening van het zorgstelsel. Met een sneltreinvaart worden wetsvoorstellen en maatregelen door de Tweede Kamer gejast, waarbij het credo steevast luidt: meer marktwerking.

Voor de heilzaamheid van de marktwerking is echter geen enkele aanwijzing, voor negatieve effecten wel, stellen Agnes Kant, SP-kamerlid en gezondheidsjuristen André den Exter en Martin Buijsen.
(Bron: NRC, 24 juni 2004)

Bij het geloof in de heilzaamheid in de markt wordt een cruciale denkfout gemaakt: de zorg is geen markt. Als je wel het marktprincipe introduceert, moet je niet gek opkijken als het ook als zodanig gaat werken. De volgende effecten zijn te voorspellen.

1. Tweedeling.
De markt kent geen moraal en heeft geen belang bij solidariteit. Introductie van marktwerking in de zorg draagt daarom altijd het risico van tweedeling tussen rijk en arm in zich. Hoe lang zal het duren totdat iemand die extra kan en wil betalen voorrang krijgt in het ziekenhuis? Zonder twijfel zal tevens de kans op betere zorg toenemen wanneer men meer betaalt.

2. Risicoselectie.
Het kabinet is van plan in het nieuwe stelsel een acceptatieplicht in te voeren. Maar daarmee is niet alle solidariteit verzekerd. Er is namelijk ook selectie in het aanbod van de zorg mogelijk. De macht over de kwaliteit en de inhoud van het aanbod komt bij namelijk de zorgverzekeraars te liggen. Waarom zouden zij veel moeite doen om kwalitatief goede zorg voor een verzekerde te regelen die een kind heeft met een ernstige handicap, of een medisch ingewikkeld probleem? Want waarom zal een zorgverzekeraar kostbare en niet veel gevraagde zorg contracteren, dat levert namelijk geen winst op. Integendeel, het leidt uitsluitend tot premieverhoging. Een kleine groep patiënten met een hoog risico, dat is niet zo interessant voor een concurrerende zorgverzekeraar, die ben je liever kwijt dan rijk. Zeker wanneer in de Kabinetsplannen verzekeraars slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd voor slechte risico’s .
De risicoselectie treedt nu al op bij de aanvullende verzekering. Voor de aanvullende verzekering is namelijk geen acceptatieplicht. En omdat het ziekenfondspakket meer en meer uitgekleed wordt, is dit voor chronisch zieken en ouderen nu al een probleem.

3. De kwaliteit komt onder druk te staan.
De markt heeft bijvoorbeeld geen lange termijnbelang, terwijl dat zeer belangrijk is in de zorg. Het ontbreken van een dergelijk belang is een bedreiging voor de kwaliteit van zorg. Preventie, bij uitstek dat onderdeel van de zorg dat zich richt op de lange termijn, zal minder aandacht krijgen. Het marktprincipe betekent ook zoveel mogelijk zorg leveren tegen een zo laag mogelijke prijs. Het ligt dan ook voor de hand dat er beknibbeld zal gaan worden op investeringen in kwaliteit, scholing en arbeidsomstandigheden van het personeel. Dat bleek bijvoorbeeld bij een eerder mislukt experiment van het introduceren van marktwerking in de thuiszorg. Tevens zal er bij lucratieve zorg – zorg waar makkelijk aan te verdienen valt – de neiging bestaan om meer te behandelen dan noodzakelijk is. De inspectie heeft de nodige onderzoeken gedaan in privé-klinieken, met daarin uiterst kritische conclusies over de kwaliteit van zorg. En opmerkelijk, daaruit bleek dat bijna elke vraag naar zorg bleek te zijn werd gehonoreerd.
Het is niet voor niets dat iedereen — ook de minister — toegeeft dat wij meer inspectie nodig hebben als wij meer marktwerking in de zorg toestaan.

4. Concurrentie staat samenwerking in de weg.
Terwijl dat juist hetgeen is wat de zorg hard nodig heeft. In de zorg moet niet worden geconcurreerd, maar samengewerkt. Als je wilt dat mensen die in de zorg werken, er het beste van maken voor de patiënt, moet je er vooral voor zorgen dat er goed wordt samengewerkt en niet dat men elkaar de tent uit concurreert. Concurrentie staat ook gezamenlijke vooruitgang in de weg. Want wie wil nu met de concurrent de geheimen van zijn succes delen?

5. Marktwerking in de zorg leidt tot meer bureaucratie in de zorg.
Op het eerste gezicht vreemd, maar helaas waar. De overheid zal misschien minder regels stellen, maar de marktspelers zullen verantwoording eisen tot in detail, zo is ook de stopwatchzorg in de thuiszorg ontstaan. Elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars zullen alle zorgaanbieders (individueel en per instelling) afzonderlijk moeten contracteren. Dat kost allemaal zeer veel tijd. Een gemiddeld ziekenhuis moet alleen zo’n vijf extra managers aanstellen om te onderhandelen met de verschillende verzekeraars. Terwijl het voor de zorg efficiënter en beter zou zijn indien voor hetzelfde geld extra specialisten werden aangesteld om de wachtlijsten weg te werken. Nu al klagen huisartsen dat zij door toename van het aantal te contracteren zorgverzekeraars en de daar uit voortvloeiende patiëntenadminstratie op jaarbasis een dag of veertien kwijt zijn.

6. De zorg wordt duurder.
Omdat concurreren in iets dat geen markt is, helemaal niet goedkoper en efficiënter is. Omdat er juist een prikkel komt om vraag te creëren voor lucratieve zorg. Marktwerking werkt ‘consumptie’ in de hand. Bovendien leidt het toestaan van een winstoogmerk ertoe dat de winst – lees dus indirect premiegelden – verdwijnt in de zakken van aandeelhouders.

7. De grootste drogreden van meer keuzevrijheid voor de patiënt.
Juist om allerlei nadelen die uit concurrentie voortkomen tegen te gaan, zal de golf fusies, toename van marktconcentraties en monopolies versneld doorzetten. Hetgeen zal leiden tot minder keuzevrijheid voor patiënten. Zeer recent is een wetsvoorstel aangenomen dat de contracteerverplichting die zorgverzekeraars nu nog hebben met ziekenhuizen zal opheffen. Het gevolg is dat zorgverzekeraars bijvoorbeeld niet meer met ieder ziekenhuis, specialist, verpleeghuis of huisarts in zee hoeven te gaan. Daarmee gaat de zorgverzekeraar voor de patiënt bepalen wat diens keuze wordt voor de (wel gecontracteerde) zorgaanbieder. De verwijzingsvrijheid van bijvoorbeeld een huisarts wordt hiermee aanzienlijk ingeperkt. Of u wel of niet verwezen kan worden naar de specialist die hij, met zijn kennis en kunde het beste acht, is afhankelijk van de zorgverzekering die iemand heeft. Immers, iemand met een laag inkomen is veelal beperkt tot de door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders. Slechts tegen betaling van de meerkosten kan de patiënt zich wenden tot niet gecontracteerde hulpverleners; hoezo keuzevrijheid?

Natuurlijk moet het beter in de zorg. Maar kies dan niet voor een route die de problemen niet oplost en nieuwe veroorzaakt. Pak de bureaucratie aan, in plaats van nieuwe te creëren. Zorg voor een betere en meer samenwerking in de zorg, in plaats van concurrentie. Laat meer over aan het initiatief van de mensen op de werkvloer. Vergelijk de zorgaanbieders op wat zij leveren aan kwaliteit, efficiency en werkwijze. Waar door managers en directies van zorginstellingen onvoldoende kwaliteit wordt geleverd of niet efficiënt wordt gewerkt, moet vervolgens adequaat kunnen worden ingegrepen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

vrijdag 25 juni 2004 :: 13.25 uur

22 Comments

22 reacties

 1. Beste Jan, je neemt het mij hoop ik niet kwalijk dat ik alle plannen en balonnen van dit kabinet niet eens meer serieus neem? Na de publicatie op internet over de slarissen in de zorg haal ik alleen nog maar mijn schouders op; ze rotzooien toch maar een eind aan en de mening van het klootjesvolk (want zo worden we tegenwoordig door het kabinet behandeld) zal ze een rotzorg zijn. Het volk is dom, lui en is er voor de regering in plaats van andersom!!En na het bericht dat de VVD voor afschaffing van de hypotheekrente is mits er één belastingtarief komt kan ik slechts met hoongelach mijn weekend in gaan en wens ik jou, en de hele linkerflank van de tweede kamer veel sterkte in het gekkenhuis wat kabinet heet!!!
  Prettig weekend en sorry als ik wat zwaarmoedig overkom, maar met zulke clowns in de regering word ik niet vrolijk….

  Reactie door Opa-Buiswater — vrijdag 25 juni 2004 @ 13.34 uur

 2. Met bovenstaande ben ik het helemaal eens.

  Vorig jaar nog bij een vriendin van mij een voorbeeld van punt 4 meegemaakt. Een specialist wilde maar niet doorverwijzen naar een collega, zelfs toen hij wist dat hij het probleem niet kon oplossen. Ze is een jaar aan het lijntje gehouden en was zwaar ziek. Vaak met spoedopnames in het ziekenhuis gelegen. Intussen in de WAO beland en dat was allemaal niet eens nodig geweest. Toen ze uiteindelijk wel bij de juiste arts was beland, was het probleem meteen herkenbaar en binnen no time opgelost. Na een zware ingreep is ze nu er weer bovenop aan het komen. Gelukkig werkt ze nog, dus hopelijk gaat het wel weer goed komen. Maar nu is die trend dus al zichtbaar.

  Reactie door Helma — vrijdag 25 juni 2004 @ 13.37 uur

 3. Er wordt zeer veel aan omgekeerde psychologie gedaan in de nl politiek. Misschien moet agnes niet meegaan in de terminologie maar andere ingangen en uitgangen benoemen.
  Immers, de uitverkoop van de collectieve diensten draait immer uit op: duurder.
  En als alles duurder wordt, dan heeft men meer geld nodig, looneisen volgen, duurdere prodcuten enz. kortom een modern jaren 30 scenario wacht ons.

  1, er is al marktwerking, voor de rijken die per se morgen een nieuwe heup willen. Of gewoon een botox behandeling danwel facelift.
  2, waar blijft amerika nu als voorbeeld? Je hebt er ziekenhuizen met een ‘star cast’ aan chirurgen
  en hospitalen waar men niet eens (omdat het spoedeisend is na een ongeluk bijv.) na een aanrijding met slagaderlijke bloedingen of andere al snel dodelijke kwetsuren naar toe willen.

  Blijf de mensen in laten zien dat collectief goedkoper is.
  Als je alles alleen moet bekostigen, bij figuren die zich 200 euro of meer per uur waard vinden…..

  Een goede overheid voorkomt deze zaken!
  We kunnen wel een proef doen uiteraard.
  Gewoon een oproep aan de die-hard VVD en CDA stemmers, maar dan zonder 3 x modaal inkomen.
  Meten is weten……..
  (ik zou tegen marktwerking in de zorg stemmen)

  Reactie door barend — vrijdag 25 juni 2004 @ 13.43 uur

 4. De invoering van DBC’s (overigens een idee van voorgangers van Hoogervorst) leidt er in ieder geval toe dat ziekenhuizen meer gaan nadenken over wat een behandeling kost en dat kan volgens mij geen kwaad. Men weet nu wel erg weinig over zaken als hoeveel mensen er bij een behandeling betrokken zijn, capaciteitsgebruik van dure machines.Om maar niet te spreken over irreele afschrijvingstermijnen opgelegd door het CTG. Verder kan men de prestaties van artsen mogelijkerwijs beter beoordelen al blijft iedere patient uniek.
  Wat niet onverlet laat dat er in de zorg volgens mij ook moeilijk van marktwerking kan zijn aangezien er te weinig artsen/doktoren zijn. Deze zijn in het verleden klein in aantal gehouden door oa. numerus fixus en hebben zo een enorme machtspositie.

  Reactie door opheffer — vrijdag 25 juni 2004 @ 15.27 uur

 5. keihard aanpakken die criminele zooi. ik gebruik al jaren het zelfde medicijn voor mijn kortademig heid. kreeg ongeveer 4 maanden geleden een nieuw medicijn. in trendy verpakking. en sta nu onderbehandeling van de specialist. en ze weten niet wat het is (heb inmiddels 6 onderzoeken gehad)zeggen ze ik geloof er geen barst van !!

  Reactie door henk — vrijdag 25 juni 2004 @ 16.22 uur

 6. Het is het kabinet dan ook niet om de zorg ansich te doen. We moeten gewoon eerder de pijp uit, het liefst net voordat we kans krijgen om met pensioen te gaan.
  Dan wordt het vanzelf goedkoper… maar 1 ding, we mogen wel de pijp uit door onkunde en bezuinigingen, maar we mogen er van het CDA niet zelf voor kiezen, want dat is tegen Gods wil.

  Een vreemd willetje heeft de God van het CDA. :-(

  Reactie door Eric — vrijdag 25 juni 2004 @ 16.39 uur

 7. Ik heb deze week ervaren wat privatisering betekent van overheidsfuncties. Ik ben enige tijd werkloos geworden, daarom ben ik door het UWV verwijzen naar een reintegratiebedrijf, die mij aan een baan moet helpen.
  Wat ik heb meegemaakt heeft mijn toekomstbeeld zeer somber gestemd. Het reintegratiebedrijf begeleid haar cliënten zeer slecht voor vele duizendenden euro’s uwv-geld (het is vaak weggesmeten geld). Het reintegratiebedrijf houdt helemaal geen rekening met de wensen van de clienten en clienten die de pech hebben assertief te zijn, worden gestraft met rapportage aan het uwv met de mededeling “niet gemotiveerd” en “niet te plaatsen, vanwege gebrek aan goede omgangsvormen”, waarna het uwv kan besluiten om de uitkering te stoppen of te korten.
  Mijn traject bij het reintegratiebedrijf loopt over een maand af. Om alsnog tegenover het uwv haar gezicht niet te verliezen, probeert dit bedrijf over de rug van haar clienten te scoren bij het uwv. Terwijl ik als servicemonteur altijd mijn brood heb verdiend, stel het reintegratiebedrijf om productiewerk en magazijnwerk te gaan doen. Ik ben bij een werkgever verwezen om inpakwerk te doen (ik ben daar niet te beroerd voor en heb ja gezegd en al had ik nee gezegd had het reintegratiebedrijf mij hiervoor moeten straffen), waarna ik van deze werkgever te horen kreeg dat ik met mijn 37 jaar te oud ben voor zijn bedrijf en hij mensen zocht onder de 22 jaar. Het reintegratiebedrijf belde later op en stelde aan de werkgever voor om mij een paar maanden met behoud van uitkering in zijn bedrijf te plaatsen, waarna de werkgever wel intresse had. Toen ik aan het reintegratiebedrijf meedeelde dat ik deze optie niet zag zitten en ik tegen de werkgever de vraag wilde stellen, waarom hij nou ineens wel intresse had, werd mij de mond gesnoerd. Ook mocht ik niet tegen deze werkgever zeggen dat ik ook bij indienstname verder zou solliciteren naar mijn oude functie.
  Op het sollicitatiegesprek werd ik aan censuur onderworpen door de reintegratieconsulent en vertelden toen de werkgever en de reintegratieconsulenten aan elkaar hoe verwend de werknemer wel was in Nederland en dat zij maar al te blij waren, dat nou het tij aan het keren is. Volgens hun is de Nederlandse werknemer niet flexibel genoeg, niet loyaal, te duur, heeft teveel rechten. Ik vroeg me af tijdens het gesprek of het nu tijd wordt voor een nieuwe werknemer, die met behoud van uitkering kan werken, waar de werkgever ook nog eens subsidie voor krijgt omdat hij deze “kansloze” drommel een “kans” heeft gegeven, ontslagen kan worden als de baas een ochtendhummeur heeft.
  Als u denkt dat dit ver gezocht is dan moet u in de VS gaan kijken, want wat in dat land gebeurt, gebeurt later altijd ook in Europa. Zo worden bijstandsmoeders en werklozen daar in bussen opgehaald en afgeleverd met behoud van uitkering bij werkgevers, die ook nog eens subsidie hiervoor krijgen. De kinderen van de bijstandsmoeders groeien voor galg en rad, omdat ze het nou zonder de opvoeding van de moeder het moeten doen.

  Reactie door Hendrik — vrijdag 25 juni 2004 @ 17.32 uur

 8. De kernvraag is: wat moet de dokter zien als-ie je aankijkt?

  a) een patiënt (hoe kan ik die helpen)
  b) een klant (hoe kan ik aan hem of haar verdienen)

  Mijn antwoord: a) (De zorg is geen markt!)

  Reactie door Barry — vrijdag 25 juni 2004 @ 18.22 uur

 9. Niet alleen de gezondheidszorg wordt vakkundig uitgebeent. Op alle flanken is het ernstig mis. Gisteren een programma op tv waar biefstuk werd getest. De prijs lag rond de 3,90 euro per ons. Dat is omgerekend 86 gulden per kilo !!!!!!!!!!!!!
  We worden genaaid waar we bijstaan.
  Vanaf vandaag noem ik die zooi in Den Haag nog slecht de eerste en tweede slaapkamers

  Reactie door Theo — vrijdag 25 juni 2004 @ 19.16 uur

 10. Oh ja…was ik nog vergeten. Over een aantal jaar is het alleen nog schapenvlees wat in de winkel ligt. Dus waar maak ik me druk om.

  Reactie door Theo — vrijdag 25 juni 2004 @ 19.21 uur

 11. marktwerking????
  Keuzevrijheid??????
  Nu de nieuwe zorg wordt het liefst samen geperst in een gezondheidscentrum.Met een groot overkoepelend orgaan daarboven.
  Een visie en vrije huisartsen/tandartsen worden gewoon tegengehouden.
  Dat is de realiteit in Almere.Dus de overheid meet met 2 maten.
  1) keuzevrijheid. 2) juist alles onder een huisje brengen zodat hun wil wet wordt in Nederland.

  Reactie door anita — vrijdag 25 juni 2004 @ 20.01 uur

 12. theo (12)dat schapen vlees is denk ik een vetrwijzing naar islamieten en buitenlanders ? als jij een interim manager weet van allochtone afkomst . met een salaris van 250000 euro .dan hoor ik hetgraag van je groetjes henk ..

  Reactie door henk — vrijdag 25 juni 2004 @ 23.17 uur

 13. Gaan we dus nu eindelijk met z’n allen aan de gang zodat Hoogervorst niet exclusief vast zijn 5 sterren kamertje kan gaan boeken! Iedereen dezelfde zorg, ook hij!!!

  Reactie door Jan Pruimboom — zaterdag 26 juni 2004 @ 0.17 uur

 14. Zorg…hoezo: zorg?

  Bestaat dat nog in Nederland in georganiseerd verband?

  Wij hebben geen auto, maar zijn wel verplicht in het weekend naar de centrale huisartsenpost te gaan. Dat is dus: fiets + bus + lopen = meer dan een uur heen.
  De taxi is onbetaalbaar.
  Dan kom ik bij een arts die mij niet kent, geen dossier heeft en me of doorstuurt naar het ziekenhuis (ook een uur, maar dan de andere kant op, een half uur van huis), of vertelt dat ik kan wachten tot mijn eigen huisarts tijd heeft.
  Die is maandag naar bijscholing, dinsdag moe van de centrale huisartpost-dienst (dus praktijk gesloten), woensdag overvol (want werkt een halve dag), donderdag niet beschikbaar, en vrijdag overvol (want werkt maar een halve dag).

  Nou ja, de klachten over “zelfzorgmedicijnen” die voor chronisch zieken gewoon zelf betaalde medicijnen zijn, en dat soort zaken staan allemaal in de rapportage van Agnes.

  Waarom hangen we geen prijskaart aan “genezing”?
  “No cure, no pay”! Dat lijkt me interessant!
  Zou men dan wel z’n inspanningsverplichting nakomen?

  Reactie door molly — zaterdag 26 juni 2004 @ 1.01 uur

 15. Op 17 jarige leeftij ben ik begonnen op een groot instituut in Ermelo als leerling verpleegkundige. Ple poetsen was een normale taak als leerling, wat erbij hoorde. Toen ik na 3 jaar gediplomeerd was kwamen de eerste jongens op het terrein. Ik kreeg een leerling “jongetje” en moest hem het vak leren dus ook beginnen met de ple te poetsen. Hij wiegerde dit. Hij vertelde dat hij binnen was gehaald om uiteindelijk leiding te geven en gesprekken volgden met het hoofd omdat hij niet wilde doen wat ik ook moest als leerling verpleegkundige. Tot mijn grote verbazing ging het hoofd hiermee akkoord omdat het erg belangrijk was dat er ook “jongetjes” zouden komen. Hij was nog voordat hij gediplomeerd was hoofd van een afdeling met als motivatie dat ze een gezin moesten onderhouden. Toen was ik al alert op deze tweedeling in Nederland. 10 jaar later kwamen de spotjes van “een goede meid is op haar toekomst voorbereid”. Dez ebevoorrechte positie van destijds is nooit terug gedraaid, voor meisjes, moeders etc. lagen keiharde sancties als je niet ging werken als de kids een bepaalde leeftijd hadden. Maar inmiddels al beroofd van onze topposities werd daar niets aan gedaan. Tot op de dag van vandaag zitten de heren stevig met hun bibs in de top en neem van mij maar 1 ding aan daar zitten ze maar voor 1 ding. Hoge slarissen en ze hoeven geen ple te poetsen. Het word heel hoog tijd dat de dames in Nederland hun posities weer opeisen in de gebieden waar ze zogenaamd zo goed in zijn. Persoonlijk ben ik niet van mening dat dit geslachtgebonden is en zou er gelijikheid moeten zijn. Heel hard roepen ze dat er geen positieve discriminatie mag zijn maar men vergeet dat deze al die jaren er wel geweest is en nog steeds. Verder ben ik later persoonlijk betrokken geweest bij de eerste publicaties van de wachtlijsten. Neem van mij aan dat al deze cijfers veranderden toen ze openbaar moesten worden. Die lijsten zijn nep en achter de colissen draait het alleen om macht en geld. Er worden beslissingen genomen door mensen die weigeren de ple te poetsen nog erger ze hebben nog nooit een ple gepoets, kortom ze weten totaal niet wat zorgen is.
  Dit hele land draait alleen maar om geld en macht en ik word er langzamerhand flink kwaad om. Het word dik tijd dat op alle vlakken de dames die verstand hebben van zaken hun posities weer opeisen. Als dat moet via de vrije markt ben ik daar dik voor. Prive initiatieven zijn hard nodig op dit moment om de simpele reden dat degene die zorg ontvangt als enige kan bepalen of zijn ple of zijn portemonne schoongemaakt word.
  Ik ben bereid en heb de capaciteiten maar ga het niet alleen doen. Ik geef de hoop nog niet op om de simpele reden dat de molens en het landschap prachtig zijn, maar als deze arrogante weigerende plepoetsers hier de dienst uit blijven maken ben ik vertrokken naar een plek waar mensen nog achterom kijken om te zien wat voor shit ze laten liggen.

  Reactie door Ninka — zaterdag 26 juni 2004 @ 9.23 uur

 16. hallo Miki,

  Kan je ook een link geven naar jouw website?
  groetjes,Anita

  Reactie door anita — zaterdag 26 juni 2004 @ 10.02 uur

 17. In Engeland heb je de NHS (National Health Service), dat is een volledig staatsgezondsheidszorg systeem. Dat werkt niet, dus dat moet je niet willen over nemen in Nederland.
  Ik ben er ook tegen om de kant van de V.S ui te gaan, maar ik ben wel blij dat ik kan kiezen bij wel ziekenfonds ik me aansluit en of ik naast een beperkt bassispakket, aanvullende verzekeringen neem.

  Reactie door Ricardo Kamperveen — zaterdag 26 juni 2004 @ 10.58 uur

 18. Marktwerking in de zorg, waarom niet?
  1) De artsen worden weggelokt naar de duurdere ziekenhuizen, die meer betalen. Minder draagkrachtige mensen zijn dus aangewezen op het b-assortiment.
  2) Marktwerking = kwestie van vraag en aanbod. In het (steeds minder) hypothetische geval van een epidemie stijgt de prijs van zorg de pan uit. Op het moment dat zorg het hardst nodig is, wordt die dus onbetaalbaar…
  Hooray for capitalism…

  Reactie door Jan Breur — zondag 27 juni 2004 @ 23.22 uur

 19. Dit zal wel communistisch overkomen, maar ik ben gewoon voor 1 gezondheidszorg, gewoon door de staat geregeld en via belastingen betaalt men. Dus ieder staatsburger krijgt gewoon zorg wat het ook is. Spoorwegen moeten ook naar de staat terug. Dat gehannus van privatisering enzo dat zijn zulke gedrochten geworden.

  Reactie door MAD — maandag 28 juni 2004 @ 0.48 uur

 20. Beste Agnes,
  Marktwerking in de zorg komt voor mij op dit neer: Als wijkziekenverzorgende werk ik ‘s nachts bij mensen die terminaal ziek zijn. Al meerdere keren is het gebeurt dat bij uitbreiding van zorg ik te duur wordt en mensen moeten kiezen voor vaak (onvoldoende) ongeschoold personeel. Vandaag ben ik nog even afscheid gaan nemen van een zeer emotionele cliënt die het ook graag anders zag maar geen keus heeft.
  Voor mij komt marktwerking neer op uitholling en vermindering van kwaliteit van zorg.

  Reactie door Toos — woensdag 30 juni 2004 @ 1.07 uur

 21. sports book

  I think this is a serious issue, have you considered. Sports betting for some fun.

  Trackback door sports book — zaterdag 14 mei 2005 @ 18.54 uur

 22. Wat is marktwerking, als je van te voren het bedrag vast stelt en tevens besluit dat iedereen mee moet doen? Verder als er bepaald wordt dat collectief het bedrag niet verder omlaag mag als 10%? Het zorgstelsel hoort bij de eerste behoefte van de mens, daar waar levens gespaard kunnen worden. Dit hoort dus niet thuis in de commersie. Dit kabinet heeft nog niet geluist naar wat de overgrote meerderheid van Nederland zei in het referendum over de Grondwet van Europa. Dit kabinet gaat gewoon door met achterkamerpolitiek, die zo te proeven voor een groot deel uit de achterkamertjes van Europa komt

  Reactie van Ger op 09-07-2005

  Reactie door Ger Wijnhoven — zaterdag 9 juli 2005 @ 12.18 uur