Juliana bijgezet

De dienst in de Nieuwe Kerk in Delft vanmiddag was mooi.

Om 09.15 vertrokken we al vanaf het gebouw van de Tweede Kamer met alle kamerleden in 5 bussen naar de TU Delft. Daar koffie en cake, en weer met ‘n andere bus naar de kerk. Daar anderhalf uur wachten. De dienst, en twee uur later weer op m’n plek in de Kamer.

Tijdens de dienst onwillekeurig weer veel nagedacht aan de generatie ‘Juliana’, en haar verdiensten, haar zachtmoedigheid, haar ootmoedigheid en haar tolerantie. Volgens mij heeft het alles te maken met het optimisme van de wederopbouw.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

dinsdag 30 maart 2004 :: 16.21 uur

31 Comments

31 reacties

 1. Jammer alleen dat de gewone burgers vanmorgen in de file stonden. Nu hoor ik niemand over economische verliezen. Had dat vervoer van die colonnes militairen en oudgedienden vanuit de kuip over afgezetten rijstroken (in de spits uren) echt niet anders gekund?

  Reactie door Rode Peper — dinsdag 30 maart 2004 @ 18.39 uur

 2. Tevens werd heden landelijk bekend dat er 3 maal meer 65+ers bij Nls grootste incassobureau gekomen zijn.

  Niet omdat ze te veel uitgeven, maar gewoonweg omdat hun AOW ontoereikende is. Schulden zonder schuld… (?)

  Ook voor stemmers geld: zonder visie of bijsturing is het weinig soeps!

  Reactie door barend — dinsdag 30 maart 2004 @ 21.51 uur

 3. Ik weet het niet, maar ik ben blij, dat ze mischien de gruwelen van dit kabinet niet echt meer bewust meemaakte. het zou haar net zozeer tegen haar borst stuiten als menige S.p er.

  Reactie door Rene Rook — dinsdag 30 maart 2004 @ 21.54 uur

 4. Tuurlijk verdient deze dame respect.
  Het was voor velen van ons de moeder van de wederopbouw.
  Ze zal ook een ongetwijfeld een goed mens zijn geweest. Dat ze moge rusten in vrede.
  In mijn moment van overweging schrok ik echter wel van de kosten voor moedertje Balkenende. Heel veel DELA of BARBARA verzekerden kunnen de premie met al dat bezuinig maar amper betalen.

  Reactie door Hans — dinsdag 30 maart 2004 @ 22.37 uur

 5. Hehe, eindelijk kan de tweede kamer weer aan het werk. Lijkt me zo langzamerhand wel weer eens tijd worden. Hopelijk komt Jan dan weer met interessantere onderwerpen dan een lieve 94 jarige mevrouw die rustig is ingeslapen.

  Reactie door Opheffer — woensdag 31 maart 2004 @ 8.50 uur

 6. “Kabinet moet broekriem nog verder aanhalen”
  Nee hoor, alleen de belasting betaler, werkenden, ouderen en jongeren.
  3x zoveel incasso’s bij 65+ers, niet vanwege hun uitgave- of leengedrag, nee hun AOW schiet gewoon te kort.
  Net als hun visie toen zij stemden en hun eigen toekomst in het gewag stelden.

  Anyway, mijn punt:

  Willem Alexander is denk ik net zo’n type als zijn oma was.

  Opstandig, enigzins des volks.

  Zou hij dan wellicht, als man, latere generatie en huidige wereld kennende, de politiek durven aanspreken?

  Reactie door barend — woensdag 31 maart 2004 @ 10.24 uur

 7. Gisteren zag ik U in beeld tijdens de uitvaart van koningin Juliana.
  Het was heel indrukwekkend. Een pompeuze staatsbegrafenis.
  Nu komt dat heus wel toe aan Juliana. Maar als dan de volgende dag die minister van fianciën Zalm bekend maakt dat de overheid extra moet bezuinigen omdat we het toegestane begrotingstekort van 3 procent overschrijden, dan val ik van mijn stoel van verbazing. Typisch Nederlands. Wat hypocriet. Het lijkt wel of het koningshuis volledig in de watten moet worden gelegd. Daar mag geen dubbeltje op bezuinigd worden. Deze staatsbegrafenis heeft miljoenen Euro’s gekost. Klaag dan niet de volgende dag dat we het toegestane begrotingstekort overschrijden. Die begrafenis had dan ook wel een tandje lager gekunt niet? Vooral al omdat we constant hebben moeten horen dat Juliana heel gewoon wilde zijn.
  Ik vind dat de SP veel goede ideeën heeft en opkomt voor de gewone mensen. Een verademing in deze regeerperiode met een koude harde wind van rechts. Mijn vraag aan de heer Marijnissen is wat hij hier van vindt en of hij begrip kan opbrengen voor mijn visie dat het voor gewone mensen moeilijk te verkopen is dat er extra moet worden bezuinigd (op de gezondheidszorg natuurlijk), terwijl er gisteren een kostenverslindende pompeuze begrafenis plaats heeft gevonden dat meer past in een feodaal stelsel in de negentiende eeuw, in plaats van in een verenigd Europa in de éénentwintigste eeuw.

  Reactie door Alfred Saak — woensdag 31 maart 2004 @ 12.20 uur

 8. Beste Alfred,

  Nederland is een monarchie, en de monarchie wordt door het grootste deel van de bevolking positief gewaardeerd. Staatsbegrafenissen kosten nu eenmaal geld, en er moet sprake zijn van allure: Een koningin is nu eenmaal niet de eerste de beste. Ook staatsbegrafenissen in republieken zijn dure aangelegenheden.

  Juist in deze tijd van snelle veranderingen is het prettig dat er ook een traditie in ere wordt gehouden. De aversie tegen het ‘pompeuse’ karakter is een blijk van een kaalslagmentaliteit, de meeste mensen hebben behoefte aan allure op zijn tijd, als afwisseling op de dagelijkse sleur. Als de kaalslagmentaliteit de overhand zou krijgen, werden ook kerstmis, sinterklaas en andere tradities naar de mestvaalt van de geschiedenis verwezen, zonder dat daarvoor iets in de plaats zou komen.

  Lang leve de monarchie!

  Reactie door Edwin — woensdag 31 maart 2004 @ 12.39 uur

 9. @Edwin,

  Dat is een beetje zwart-wit denkwerk, want het staat vast dat er mensen op wachtlijsten staan voor levensreddende behandelingen, die soms die behandelingen nooit halen. Gewoon een kwestie van geld. Dan is het wel erg zuur als er zoveel geld gaat naar “minder belangrijke” dingen. Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen het koningshuis of tegen een degelijke begravenis, maar het mag best een tandje minder. De wereld is veel meer dan zwart en wit, er is nog een hele hoop grijs in allerlei nuances…

  Reactie door Helma — woensdag 31 maart 2004 @ 13.41 uur

 10. Ik begrijp alleen niet waarom de Oranjes de begrafenis niet gewoon zelf betalen? Ik moet toch ook gewoon mijn eigen begrafenis betalen!

  Reactie door Hanta — woensdag 31 maart 2004 @ 17.58 uur

 11. Edwin, waarop baseer jij je overtuiging dat de ‘grootste meerderheid van de nederlandse bevolking’ het voortbestaan van de monarchie zou steunen? De onder het direct gezag van god aangestelde absolute macht? De Burgerlijke Revolutie vergeten?
  Dat is wel tekenend voor jouw rechts-conservatieve liberale bril.
  Je bedoelt wellicht die gemodereerde, exclusieve, burgerlijke minderheid die de oude klassiek adelstand gebruikt als propaganda en legitimering voor de eigen perfide, immorele doeleinden als het kapitalisme, het liberalisme en hun onmenselijke, monsterlijke oorlogen en voortdurende, permanente onderdukking van de feitelijk grootste meerderheidsfactor van alle volkeren, de werkende bevolking. Zowel in kwantitieve als kwalitatieve betekenis verdedig je een minderheidsstandpunt.Je hebt ongelijk.
  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/06/05/Vp/04.html

  Leve het Internationaal Socialisme !

  Reactie door Peter — woensdag 31 maart 2004 @ 19.07 uur

 12. @Peter,je loopt een paar jaar achter,maar dat geeft niet.

  ik heb nog steeds geen antwoord gehad op mijn vraag!

  Reactie door Els — woensdag 31 maart 2004 @ 19.21 uur

 13. Edwin, ter aanvulling: http://www.aideon.nl/weblog/

  Reactie door Peter — woensdag 31 maart 2004 @ 19.32 uur

 14. De Koningin is een van de rijkste vrouwen van Nederland.
  Wij moeten bezuinigen, uitkeringen worden gekort en in duur ingekort iets waar we jaren voor gewerkt hebben.
  In een cultuur van minder mindere minder zou het huis der oranjes ook wel eens mogen bijdragen in de vorm van we hoeven niks meer wij hebben meer dan genoeg. Solidariteit van het hoogste niveau. Dan krijgen ze zeker mijn respect. Oranje boven maar niet tenkoste van de maatschappij

  Reactie door Hans — woensdag 31 maart 2004 @ 19.39 uur

 15. 1) Bij het rouwreces:

  Hoe dan ook geeft het parlement nu het verkeerde signaal af dat het, anders dan de regering en andere staatsinstellingen, best voor meer dan een week afwezig kan zijn. De wereld staat in brand en wij kunnen niet praten, zei het kamerlid Van Bommel, zijn frustratie verwoordend. Ja, hij heeft gelijk, het laatste wat een parlement mag doen, is zichzelf het zwijgen opleggen. Doet de Kamer dat bij wijze van hoge uitzondering toch, dan moet dat goed gemotiveerd en doordacht zijn, zodat de stilteperiode ook echt betekenis krijgt. Dat is nu niet zo.

  1)Bij de begrafenis als nationaal evenement.

  Hoe komt het dat het ‘drievoudig snoer’ pas nu, bij de uitvaart van prinses Juliana, is gebroken? Het wachten was op de secularisatie. In het nabije en verdere verleden waren het weliswaar de regenten en niet de dominees die de godsdienstpolitiek in dit land bepaalden, maar ze moesten terdege rekening houden met de invloed van de hervormde predikanten op het gewone volk. Niet voor niets laat onze geschiedenis regelmatig voorbeelden zien van monsterverbonden tussen Oranjehuis en predikantendom tegenover de heersende burgerlijke elite. Die tijd is definitief voorbij. De kerk heeft haar greep op het volk verloren.

  Bronnen 1+2 : http://www.trouw.nl

  Reactie door Peter — woensdag 31 maart 2004 @ 20.34 uur

 16. @Peter

  Bron http://home.wanadoo.nl/republiek/enquete.htm

  “NIPO-Enquête:
  57% voor afschaffen monarchie

  Uit een in opdracht van NOS-Actueel door het NIPO gehouden enquête blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor afschaffing van de monarchie is. Maar liefst 57 % van de respondenten gaf aan het eens te zijn met de stelling dat erfopvolging niet meer van deze tijd is. Daarmee breken deze geenquêteerden de staf over het erfelijk koningschap en spreken zich uit voor een staatsvorm met een gekozen staatshoofd.

  Verbaasd over deze uitkomst? Ook niet gedacht dat ons streven al door een meerderheid in de bevolking gedeeld werd? De verbazing treft waarschijnlijk eenieder die serieus kennis neemt van de enquête. Op de eerste vraag ‘Geeft u de voorkeur aan een monarchie of een republiek?’ antwoordt 86% de monarchie te prefereren. Onder deze mensen bevinden zich velen die tegelijkertijd de erfopvolging afwijzen.”

  De titel is weliswaar “57 % voor de afschaffing monarchie”, maar deze titel klopt niet, 57 % van de respondenten vinden de erfopvolging eigenlijk niet van deze tijd. Desalniettemin is dat voor velen niet voldoende om dan de monarchie af te wijzen, uiteindelijk prefereert 86 % de monarchie boven de republiek.

  Bovendien heb ik de interessante link (waarin tot mijn vreugde onder meer met instemming de conservatieve weblogger Andrew Sullivan geciteerd werd) bekeken die aan mij opgegeven werd: http://www.aideon.nl/weblog/
  Daarin las ik, in het gedeelte van de maand maart over Juliana, dat inmiddels ook de PVDA pro-monarchie geworden was dankzij haar. PVDA samen met VVD, CDA, SGP en Christen-Unie pro-monarchie, deze partijen tezamen vertegenwoordigen toch echt de meerderheid van de bevolking.

  “perfide, immorele doeleinden als het kapitalisme, het liberalisme en hun onmenselijke, monsterlijke oorlogen en voortdurende, permanente onderdukking van de feitelijk grootste meerderheidsfactor van alle volkeren, de werkende bevolking”

  Combinatie kapitalisme en liberalisme leverde wel de parlementaire democratie op. Wat betreft de oorlog, dat is iets van de mensheid in het algemeen en van alle tijden, niet van het kapitalisme in het bijzonder. Na de 1e wereldoorlog hebben parlementaire democratieen elkaar nooit meer aangevallen, terwijl communistische landen wel elkaar bekampten: Sovjet-Unie-Hongarije, Sovjet-Unie-Tsjecho-slowakije, Sovjet-Unie-China, China-Vietnam, Vietnam-Cambodja. In de twintigste eeuw waren het de anti-kapitalistische communististen die de meest gruwelijke regimes uit de geschiedenis vestigden, met meer dan 100 miljoen slachtoffers. En dan maak jij je druk om elitaire praatclubs als de Bilderberg-conferenties? Niet te geloven!

  Reactie door Edwin — donderdag 1 april 2004 @ 1.05 uur

 17. Aanvulling, dat “druk maken om Bilderberg-conferenties” sloeg op de andere link die Peter aan mij opgaf op 31 maart om 19.07:

  http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2000/06/05/Vp/04.html

  Reactie door Edwin — donderdag 1 april 2004 @ 1.09 uur

 18. @peter

  Nog een aanvulling, een citaat uit 20 april 2000 uit
  http://www.rnw.nl/opinie/

  “De kans dat Wim Kok president wordt, is overigens klein. Want nog steeds veel Nederlanders blijken een voorkeur te hebben voor de monarchie, namelijk 66 procent. De republiek als staatsvorm kan rekenen op de steun van 16 procent van de Nederlanders, terwijl 15 procent geen voorkeur heeft.

  Vier jaar geleden 66 procent van de Nederlanders voor de monarchie, nu 86 procent van de Nederlanders voor de monarchie. Nee Peter, dat schiet niet op met de republiek.

  Reactie door Edwin — donderdag 1 april 2004 @ 1.25 uur

 19. @Edwin,die peter wil alleen maar zien wat in zijn straatje past,want als je hem wat vraagt wat hem niet zint krijg je geen antwoord terug.
  LANG LEVE DE MONARCHIE!!

  Reactie door Els — donderdag 1 april 2004 @ 11.58 uur

 20. Ik denk dat degenen, die het koningshuis het liefste direkt willen opheffen, het koningshuis zelf is. Ik vindt Beatrix chagrijnig kijken, sinds het moment dat Juliana de overdracht deed op het balkon. Dat zei me genoeg.

  ik denk ook, dat een president en telkens presidentverkiezingen, ons veel geld kosten; de beveiliging etc etc. Wellicht niet zo veel als het koningshuis ons kost, maar toch de moeite waard om dit neutraal met elkaar te vergelijken.

  Reactie door Rene Rook — donderdag 1 april 2004 @ 19.38 uur

 21. Voormalige wereldverbeteraars van linkse signatuur die zich tegenwoordig vlijen in de armen van de monarchie…BAH!

  Reactie door peterfranken@home.nl — vrijdag 2 april 2004 @ 11.01 uur

 22. @peterfranken

  Maar onze Janneman is ook graag popiejopie, dus hij vindt van alles wel ietsie bietsie, dus het koningshuis is ook wel best wel een beetje tof. Maar wel zonder stropdas in de kerk. Want jan is ook best wel een beetje best wel rebels. Eigenlijk gelooft Jan ook helemaal niet meer in de linkse prietpraat die hij jaren verkocht heeft. Vele mensen worden met de leeftijd wat wijzer. Maar ja, ga dat maar eens in Oss en omstreken vertellen. Dat je al die jaren maar wat hebt lopen bazelen. Dat is pijnlijk.

  Reactie door theo monk — vrijdag 2 april 2004 @ 22.53 uur

 23. @theo monk,over die stropdas heb ik ook geschreven en ik kreeg de volle laag van verschillende sp-leden en zelfs jan reageerde niet echt dat je zegt ……(kijk maar bij het vorige stukje over KONINGIN JULIANA)

  Reactie door Els — zaterdag 3 april 2004 @ 11.37 uur

 24. Je kunt op 2 manieren kijken naar het koningshuis. Of je denkt dat het een geldverslindend iets is of je vindt het prachtig. Ik vind het prachtig! Een boel landen waar presidenten de scepter zwaaien zijn jaloers op landen die nog een koning of koningin hebben. Al die gebruiken, alles wat er bij komt kijken: het levert ons ook nog eens een mooi zootje toeristen op. Denkt men nou echt dat een president en zijn gevolg niks kost? Pffffff kom nou toch…

  Laten we dat wat Nederland mede uniek houdt gewoon behouden. Oranje boven!!

  Reactie door IngeB — zondag 4 april 2004 @ 12.06 uur

 25. @ Theo en Els: gaan we nou weer lopen ‘bazelen’ over een stropdas? Kun je respect alleen uitdragen door het dragen van een stropdas? KOM nou toch…!!
  Ook zonder stropdas kun je er tegenwoordig netjes uit zien. Of moet iedereen in driedelig kostuum lopen? Jan Marijnissen loopt nooit in stropdas, dus waarom dan wel? Hij zag er netjes genoeg uit mijns inziens! Jan Marijnissen met een stropdas…dat is toch hetzelfde effect als je opeens koningin Beatrix in een spijkerbroek ziet lopen of niet dan…

  En inderdaad komt verstand met de jaren…ik stemde vroeger VVD maar voel me toch meer thuis bij de SP!
  Dus inderdaad, wijsheid komt pas later! :)

  Reactie door IngeB — zondag 4 april 2004 @ 12.09 uur

 26. @ IngeB,ten eerste is de SP tegen het koningshuis en ten tweede beatrix loopt wel eens in een spijkerbroek.jij zegt verstand komt met de jaren??? het kan ook wezen hoe ouder hoe gekker!!!!!!

  Reactie door Els — zondag 4 april 2004 @ 12.53 uur

 27. @ Els…de SP is tegen het koningshuis inderdaad. Maar toch stem ik SP. Kijk, je zult altijd zien dat je niet achter alle standpunten van een partij kunt staan. Ik weet niet wat jij stemt maar ik wil wel een wedje doen dat ook jouw partij standpunten heeft waar jij niet achter staat.
  Het is mij nog nooit overkomen dat ik bij de SP beschimpt werd omdat ik oranjefan ben. Maar wel toendertijd bij de VVD dat ik met asielzoekers werk. Dat verschil van mentaliteit valt mij heel erg op. En laat o.a. die partij nou zo’n mond vol hebben over normen en waarden. Nou, iemand in z’n WAARDE laten is schijnbaar moeilijk!

  En Beatrix in een spijkerbroek. Inderdaad, heb ik ook wel eens gezien. Maar altijd in een prive-situatie waarbij er weer zonodig gefotografeerd moet worden. En dan nog kijk ik vreemd op, want ik zie haar nooit in spijkerbroek gewoonlijk. Nou, en stel je nu Jan Marijnissen eens voor in driedelig kostuum…..whoehahahahaha lachen!!!!! Nee, laat iedereen blijven zoals ‘ie is. Mijn mening is dat je respect op meerdere manieren kunt uitdragen dan alleen met zo’n dom lapje stof om je nek.

  En dat je zegt ‘hoe ouder hoe gekker’….inderdaad!!!
  Vandaar dat die partijen zoals CDA en VVD vol zitten met bejaarden ;)
  Dat is een grapje…kun je wel tegen, toch? ;)

  Reactie door IngeB — maandag 5 april 2004 @ 10.11 uur

 28. @IngeB,ik kan wel tegen een grapje als jij dat ook maar kunt,want de SP is een lekker jong stel!!! ik mag mijn mening toch wel geven hoe ik er over denk en die is ondertussen wel duidelijk.

  Reactie door Els — maandag 5 april 2004 @ 12.06 uur

 29. Zekers, want een mening is maar een mening ;)

  Reactie door IngeB — maandag 5 april 2004 @ 16.30 uur

 30. @IngeB, gelukkig.

  Reactie door Els — maandag 5 april 2004 @ 17.31 uur

 31. free slots game

  free slots game The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of

  Trackback door free slots game — vrijdag 29 april 2005 @ 23.21 uur