Rotterdam is van iedereen

woensdag 18 februari 2004 :: 23.35 uur

Dat was de titel van een debat dat ik vanavond in het theatercafé van de centrale bibliotheek van Rotterdam had met CDA-wethouder Van der Tak en René Diekstra.
Onderwerp: de problemen van de grote stad, in het bijzonder Rotterdam.

De bijdragen van Van der Tak en Diekstra waren buitengewoon interessant, net als de vragen vanuit de zaal na de pauze.

Debat in het bibliotheektheater

Zo’n 200 aanwezigen hoorden alle sprekers pleiten voor meer maatschappelijke betrokkenheid van alle burgers, hardere maatregelen tegen achterstelling, en asociaal-egoïsme in de vorm van criminaliteit.

Van der Tak pleitte nogmaals voor spreiding van de problemen waar Rotterdam zich voor gesteld ziet. Hij vindt dat Rotterdam ‘n onevenredig groot aandeel heeft in de problemen die samenhangen met de integratie. Ik denk dat ie gelijk heeft. Met name de regio zou meer kunnen doen.

Opties voor delen:
 • NuJIJ
 • eKudos
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • email

18 Comments

18 reacties

 1. Hallo Jan,
  Het was een geweldige avond.

  Groeten,
  Arnout
  Afd. Vlaardingen

  Reactie door Arnout Hoekstra — woensdag 18 februari 2004 @ 23.41 uur

 2. Ik denk dat er een constante in het hele beleid van de stad aanwezig was in de vorm van meneer Diekstra.

  Na de excuusallochtoon hebben we in de vorm van deze softe-sectorist een excuussocioloog: de mannetjes die onderzoek moeten doen in oude wijken en hun boterham verdienen aan de kloof tussen politiek en burger.

  De farce van de bestuurlijke vernieuwing hier ten stede heeft kennelijk een opvolger gekregen met de etiquette-actie als ik het goed begrepen heb.
  De fout die de PvdA in deze stad heeft gemaakt door geld naar de softe sector te schuiven en te zeggen dat daarmee de problemen verholpen worden, is kennelijk dusdanig besmettelijk dat onze vriend van het CDA er nog altijd niet doorheen kan kijken.

  Na 1 dagje rotterdammen kunnen we niet van je verwachten dat je al dit soort inss en outs ook meteen doorhebt, hoewel ‘onze’ Pim dit feit her en der toch wel aan de grote klok heeft gehangen. Leest u zijn boeken maar, zou ik bijna zeggen.

  Rotterdam is Beyond Welzijnswerkers. Er is in dit dorp een ander soort exploitatie ontstaan; van de openbare ruimte, van de publieke middelen en van het vertrouwen.
  De welzijnsbenadering lijkt mij daarbij een volledig gepasseerd station. Ik heb vanavond geen gezichtspunten kunnen ontdekken die recht doen aan deze nieuwe exploitatie.

  Het idee dat er een onderklasse is die alles exploiteert waar het de handen op kan leggen, kan nog altijd alleen maar worden gedefinieerd in termen van gebrek aan sociale cohesie, slachtofferschap en te weinig aandacht van professionals.

  Professionals? Ha! Het Rotterdamse welzijnswerk is groot geworden door pappen en nathouden, een mislukt gesubsidieerd projectje hier dat automatisch een volgende gesubsidieerd projectje elders entameerde. Maar ach: er waren potjes voor die opmoesten. En het waren zulke goeie jongens en meiden, allemaal, meende men op het stadhuis. Ze wisten ook precies wat er leefde in de wijken. Ze hebben er alleen nooit iets aan kunnen veranderen.

  We zijn kennelijk verlost van de PvdA maar we zijn nog niet verlost van de meer en minder gekwalificeerde excuussociologen die de afgelopen 20 jaar meer problemen hebben gemaakt dan opgelost.
  Die problemen zijn tamelijk evident. Een beetje teleurstellend was vanavond dat de aangedragen oplossingen dat ook bleven.

  Exploitatie roept bij mij vaker verontwaardiging op dan drang tot subsidieverstrekken of wereldvreemde hersenspinsels over de morele voorbeeldfuncties van politiek en bedrijfsleven. Ik denk niet er een weldenkend links mens is dat zich daar ooit illusies over heeft gemaakt.

  ‘Gewoon tegen de muur’, zou m’n vader zaliger zeggen.
  Ik denk dat we – zoals we de presentratrice terecht al hoorden melden – inderdaad wat meer moeten opkijken tegen de vorige generatie.

  Reactie door Ome Ko — donderdag 19 februari 2004 @ 1.00 uur

 3. Men zou zich eens moeten afvragen hoe het komt dat jaren bezuinigingsbeleid door Rijk en Gemeenten het heil wat er van werd verwacht ,niet wordt waargemaakt.Integendeel, het werkt averechts.
  Als jongeren geen eigen buurthuis kennen, de voetbalklub onbetaalbaar wordt ,er geen buurtpolitie en welzijnswerkers aanwezig en aktief zijn omdat er nooit budgetten voor zijn, de speelplaatsen worden verwaarloosd en deze structureel geen plek hebben in het hart van gemeentelijke bestuurders en overheidsbeleid maar dat men zich maar moeten behelpen met charitas en vrijwilligers komen de problemen die men uit de weg dacht te bezuinigen dubbel zo hard terug. Maar dan erger, harder en lastiger terug te draaien.Er moet eens wat minder volksvijandig beleid worden afgesproken daar in Den Haag. Ze verwachten teveel van de burgerij, de industrielen, beleggers en kapitaalverschaffers,men geeft hen steeds meer vrijblijvendheid en opportunisme is troef. Massa ontslagen maar geen kik uit het kabinet, het is allemaal evolutie voor de rijken waar ze zich mee bezig houden. Ze menen dat vrijheid voorkomt uit bezit en meer goed, huizen, autos en boten. Maar mensen, vrijheid in solidariteit met de minsten is pas een maatschappelijke en rechtvaardige vrijheid en deze komt voort uit de arbeid van elke veredelde aap en niet uit de veredeling van geld over het bezit van de kapitaal en productiemiddelen.Dat soort bezit is samengestelde arbeid, van iedereen die eraan werkt maar dat wordt dan gedebiliseerd, Veroordeeld tot het onder gezag van anderen sloven en elke dag minder rechtstreeks voor zichzelf(en met minder trots) met daarbovenop steeds minder rechtszekerheid en door de concurrentie ook nog eens met meer economische onzekerheid.(werkloosheid)
  De bovenkant waar het scheef zit met het individueel particulier gedrag kan zich spiegelen met de onderkant die criminaliseert om te overleven maar dat niet mag. Met Zalm aan het roer die zich helemaal rijk rekent met de nieuwe CPB cijfers, wordt het nog beroerder.Er was een goed pleidooi van de SP in de Eerste Kamer i.v.m. trekarbeid in de EU. Maak je kloof tussen arm en rijk tussen de EU landen kleiner en veredel leef- en werkomstandigheden daar.Maar ook hier, voeg ik toe.

  Reactie door Peter — donderdag 19 februari 2004 @ 1.42 uur

 4. @allen,
  Ik vond juist de combinatie van de drie heren vanavond wel aardig. Jan en Van der Tak moesten er een politieke (correcte) mening op na houden. En Diekstra kon wat vertellen van de menselijke processen die eea aan problemen medeveroorzaken.
  Het bleek vanavond juist duidelijk dat de gerezen problemen niet een maand en zeker niet in een raadsperiode zijn op te lossen, laat staan in een avond debat (sorry ome Ko: 20, 30 jaar wanbeleid los je niet even op in een avondje, was het maar waar!).

  Het evenwicht in het beleid hier in Rotterdam slaat naar mijn idee nog te veel om in de richting van ‘als we de markt maar het werk laten doen (het recht van de sterksten) dan komt het wel goed. En – ondanks Sjaaks verhaal – te veel: rijken, kom naar Rotterdam. Ik vond z’n verhaal niet eens slecht. Maar op zeker tijdstip kwam het bezuinigen op welzijns- en jongerenwerk aan de orde: zielig doen dat er op wordt bezuinigd… Hallo! Dat zijn uw collega’s die dat mede doen vanuit Den Haag!Ik heb nog geen opinie of interview gezien waarin u afstand neemt van uw partijstandpunt op dit terrein…
  Ik kan me dan ook veel beter vinden in wat Peter zegt op dit terrein.

  En, om op vanavond terug te komen, zoals Rene Diekstra het formuleerde: een solide samenleving kan niet zonder solide overheid. En ik interpreteer een solide overheid dan als een die heldere regels heeft en die op de achtergrond opereert, maar er wel is als je em nodig hebt.

  Ik vraag me ook af wat hij bedoelt als ome ko zegt dat we tegen onze vorige generatie moeten opkijken. In mijn geval zijn dat eind vijftigers die, de goeden niet te na gesproken, zo’n beetje – uit angst, uit dagelijkse confrontatie met een verrotte wijk, uit bekrompenheid, uit onwetendheid – of anderszins alles wat anders is als bedreiging opvatten. Alsof we terugmoeten naar de jaren vijftig!

  Fatsoen, en vriendelijkheid hebben gelukkig niet alleen met generaties te maken. Maar veelmeer nog met je achtergrond, opvoeding, hoe je in een buurt of wijk terecht komt, of je goed in je vel zit, of je je ergens op je plaats voelt, burgerzin, betrokkenheid, plichtsgetrouwheid, je eigen karakter enz enz. Da’s allemaal veel lastiger kneden, maar het is in zo’n 25 jaar gelukt om van ons in z’n algemeenheid ‘onbeschofto’s, en egocentro’s’ te maken, dus de weg terug moet ook te bewandelen zijn.

  Reactie door Liesbeth — donderdag 19 februari 2004 @ 2.16 uur

 5. Diekstra is dat niet Plagiaat Diekstra?

  Reactie door Stephan Wijering — donderdag 19 februari 2004 @ 2.45 uur

 6. Nouja wat is dit nu? Je stond bij mijn favorieten blogs opgeslagen, maar zag te weinig leesvoer hier. Sorry heb je al gedeleted. Vraag me af hoe lang je zo’n blog volhoudt. :)

  Reactie door Meis — donderdag 19 februari 2004 @ 7.08 uur

 7. Inderdaad, een mooie avond met goeie sprekers. Maar ook een avond met een dubbel gevoel. Hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat ik nu pas eens hoor wat de SP vindt over de problemen in Rotterdam. Al eerder schreef ik hierover een brief naar de fractie, maar antwoord? Dacht het niet. Maar Jan, ik ben blij dat je het helder hebt gemaakt; dat er niet eens zoveel ruimte zit tussen de standpunten van LR, CDA en de SP. En nou maar hopen dat de rest van Rotterdam dat ook een keer te horen krijgt.

  Reactie door ester — donderdag 19 februari 2004 @ 8.38 uur

 8. @ester: er is bij de fractie geen brief bekend. Alle brieven worden onmiddellijk beantwoord. Wat de SP in Rotterdam over de problemen vindt kunt U al maanden lezen op http://www.rotterdam.sp.nl en dan zult U zien dat er wel degelijk een behoorlijk verschil is in de standpunten van LR, CDA en VVD en de SP. Overigens zijn LR en CDA het ook niet met elkaar eens en denkt de VVD er weer anders over.

  Reactie door Theo Cornelissen — donderdag 19 februari 2004 @ 9.50 uur

 9. De volgende ochtend…..
  ….het was een goed debat. Diekstra was inspirerend als altijd. We zouden vaker en langer met hem moeten praten. Met van der Tak kon je, zoals te verwachten, weer alle kanten uit. Zowel richting afgrond van Balkenende en allochtonenstop als richting …

  Trackback door Weblog Theo Cornelissen — donderdag 19 februari 2004 @ 10.13 uur

 10. Theo Cornelissen, Je antwoord is weer net zo vaag als de bijdragen die ik wel degelijk gelezen heb. Het is wat al te makkelijk om mensen te verwijzen naar een website. Rotterdammers hebben het recht om te weten wat politieke partijen aan oplossingen hebben voor grote maatschappelijke problemen. Ook ik heb, na enige twijfel bij de laatste verkiezingen in Rotterdam weer SP gestemd. En het is juist om deze bijdragen op de website of heel af en toe een stukje in de krant, dat ik daar spijt van heb. Ik zit als SP’er niet te wachten op de contstante kritiek op mensen als Pastors en Schrijer, zoals ik dat vaak van u gelezen heb. Ook deze mensen hebben hart voor de stad. Ik ben dan ook blij dat Jan hier zelf geweest is en ik hoop van harte dat hij zijn stempel kan drukken op de stad die ik lief heb.

  Reactie door ester — donderdag 19 februari 2004 @ 11.10 uur

 11. Tjonge Stephan. Eens een dief altijd een dief? Wat een houding zeg. Wat een negatieve toestanden hier. Lekker inkoppen wat voor het doel ligt. Maar voorlopig is de verjaring van misdrijven waar levenslang op staat van de baan. En niet door de SP.
  Ook mijn lijst met favoriete logs is met één verminderd vandaag.

  Reactie door InterNetje — donderdag 19 februari 2004 @ 17.50 uur

 12. @Theo. Wat een vage reactie, eigenlijk heb je inhoudelijk niets te melden …..
  @Theo. Als je SP leden een mail stuurt met een oproep om te komen naar deze bijeenkomst stuur dat dan op tijd en niet op
  17-02 om 18.41. Ga jij er van uit dat mensen niets in agenda’s hoeven te plannen?

  Reactie door Rode Peper — donderdag 19 februari 2004 @ 18.03 uur

 13. @ Rode Peper, de avond was al veel eerder vanuit de landelijke partij georganiseerd en aangekondigd. Als regiobestuurder heb ik dinsdag nog een laatste herinnering gestuurd. De meeste leden hadden deze avond al weken eerder in hun agenda ingepland, want hij was toen al bekend gemaakt.
  @ Rode Peper, ik ben zeer benieuwd wie zich achter deze naam verbergt. Peper staat in Rotterdam zeer slecht bekend, hij heeft de stad opgelicht en volgens een unaniem door de raad aangenomen SP-motie “zeer veel schade berokkend”. Die motie is nooit herroepen, want we krijgen nog erg veel geld van Peper. Kortom, maskers af en open het debat in!
  @ ester, graag zou ik eens verder met je discussieren over waarom Pastors en Schrijer constant kritiek verdienen en tot onze politieke tegenstanders behoren. Ze hebben wel hart voor de stad, dat had Pim ook, maar daarmee nog geen gelijk. Wanneer neem je de handschoen op?

  Reactie door Theo Cornelissen — donderdag 19 februari 2004 @ 21.26 uur

 14. Beste Jan,

  Wat jammer dat jouw tijd kostbaar is en dat je niet veel meer wijken hebt aangedaan. Maar ik hoop dat we je nog veel terug zullen zien. Je hebt nu gediscusieerd met wethouder van der Tak en anderen en je bent de haven in geweest. Wat het laatste betreft wil ik je nadrukkelijk vragen nog eens heel goed na te denken over jullie stnadpunt wb de tweede maasvlakte. Er is nog een heel andere kant van de medaille. Over Rotterdam kan ik verder kort zijn; landelijk krijg je mijn steun, maar in Rotterdam heb ik Leefbaar gestemd en daar ben ik nog stteds blij om. Ook jij hebt jaren geleden meegemaakt hoe het is om bijna voor rascist uitgemaakt te worden. Datzelfde geburt hier nou regelmatig door de vertegenwoordigers van de Rotterdamse SP. Ik vind het een schande. Misschien is mijn kritiek niet terecht in jouw richting, maar ik begrijp werkelijk niet hoe zo’n titatovenaar type als die Cornelissen daar de baas kan spelen bij de SP. Het schijnt maar een paar items te hebben; zijn persoonlijke klopjacht op voormalig burgemeester Peper, die de SP denk ik zo geen goed doet. En daarnaast probeert hij hij met onbegrijpelijke verhalen het beleid van Leefbaar als rascistisch af te doen. Maar het is geruststellend dat jij eventjes de puntjes op de i hebt gezet.

  Reactie door ed leeflang — donderdag 19 februari 2004 @ 23.47 uur

 15. @ ed, wees gerust, de klopjacht op peper is al jaren geleden gestaakt. De goede man wandelt nu weer rustig als ambteloos burger door de straatjes van ons mooie rotterdam. Blijft staan dat we nog veel geld van hem tegoed hebben.
  Als je de moeite neemt om de Rotterdamse SP-site te bezoeken of de lokale media te volgen, dan weet je dat de SP-fractie op heel veel i’s de puntjes heeft gezet: gehandicaptenvervoer, RET, volkshuisvesting, spreiding, volkstuinen,I/D-banen, maasvlakte enzovoorts.
  Helaas ben ik geen titatovenaar anders zag Rotterdam er al heel wat leefbaarder uit. Met sommige leefbaren kan ik heel goed opschieten, met anderen veel minder. Nog nooit heb ik een leefbare voor rascist uitgemaakt. Maar het is geen geheim dat sommigen, zoals wethouder Pastors, wel erg bang zijn voor de islam.
  Wat doe je zelf trouwens om Rotterdam leefbaar te maken?

  Reactie door Theo Cornelissen — vrijdag 20 februari 2004 @ 1.14 uur

 16. @Theo. Heb jij een peper fobie ofzo? IK denk dat het wijs zou zijn als jij je eigen (eenmans) fractie eens onder de loupe zou nemen. Hoe komt het dat de SP in Rotterdam zo zwaar heeft verloren? Maar je liever druk om je eigen aanhang voordat je anderen gaat beschuldigen.

  Reactie door Rode Peper — vrijdag 20 februari 2004 @ 13.58 uur

 17. Rotterdam is van iedereen? Las ik niet een paar maanden geleden het onderstaande citaat op http://rotterdam.sp.nl/opinie/spreidingsbeleid12-09-2003.stm

  “Volgens de SP bevordert het de sociale cohesie door, als er een woning vrijkomt, de woningzoekenden uit die wijk de eerste keus te geven, daarna mensen uit dezelfde deelgemeente,als derde anderen uit Rotterdam als vierde mensen die van buiten komen maar wel in Rotterdam geboren zijn, als vijfde mensen die economisch aan de stad gebonden zijn, en pas op de laatste plaats mensen van buiten Rotterdam zonder binding met de stad. En daarbij maakt het dan geen verschil of ze nu uit Maastricht Madagascar, Mali of Manhattan komen. Het mag ook geen verschil maken of ze gekleurd zijn of arm. Voor de SP zijn alle Rotterdammers gelijkwaardig.”

  Hoe verhoudt dit zich met kreten als “Rotterdam is van iedereen” “spreiding van problemen” “de regio moet meer doen”

  Reactie door Miguel Sloendregt — vrijdag 20 februari 2004 @ 16.25 uur

 18. Ome Ko,
  vorige generatie bedoel je daar ook mensen van tegen de 60 Jaar, vertel het mijn baas dan ook even.

  Reactie door folkert de lepper — vrijdag 20 februari 2004 @ 23.07 uur


 • Het land in

 • Foto