Najaarsakkoord splijtzwam voor FNV

zaterdag 01 november 2003 :: 14.57 uur

De FNV-leden hebben door middel van hun stem laten weten niet onder de indruk te zijn van het Najaarsakkoord. Slechts een nipte meerderheid heeft zich uitgesproken vóór het akkoord. Verdere afbraak van de georganiseerde solidariteit in ruil voor twee jaar minlijn kan niet rekenen op veel sympathie.
En terecht. En, laten we niet vergeten: een beter akkoord had méér voorstemmers opgeleverd, niet minder. Nu is de FNV tot op het bot verdeeld. Daar kun je je schouders over ophalen. Ik doe dat niet. Een goede eensgezinde vakbond is nodig. Nu en in de toekomst.

Ik hoop van harte dat de vakbonden in deze uitslag een aansporing zien om dóór te gaan met de strijd. Want, kost wat kost moet ervoor gezorgd worden dat de zaken waarover nog besloten moet worden (bijvoorbeeld de WW en het prepensioen) een sociale uitkomst krijgen. Ook op punten als de invoering van een eigen risico van 500 euro per jaar per gezin en de verkleining van het ziekenfondspakket is er nog strijd te leveren. Tijdens de CAO-onderhandelingen zal er ook flink aan de boom geschud moeten worden. Immers, éénmalige uitkeringen zijn wél toegestaan en een aantal zaken kunnen via de CAO’s mogelijk worden gerepareerd.

Veel leden zullen teleurgesteld zijn in de effectieve uitkomst dat hún bond ‘ja’ gezegd heeft tegen tal van verslechteringen. Iedereen die de moeite heeft genomen om de lijst waar men het over eens is geworden te bestuderen, kan tot geen andere conclusie komen dan dat hier inderdaad sprake is van ‘een historisch akkoord’, maar dan wel ‘een historisch slecht akkoord’. Ik had liever gezien dat alle mensen die B II een asociaal kabinet vinden, hadden besloten om Zalm, Balkenende en De Geus eens te laten zweten.

De vakbeweging behoort traditioneel tot ‘het sociale geweten’ van ons land. Dat is onverminderd het geval. Het zou een slechte zaak zijn wanneer de mensen die nu teleurgesteld zijn in de bonden hun lidmaatschap zouden opzeggen en de vakbonden de rug toekeren. Daar is niemand bij gebaat. Nee, beter is het de discussie bínnen de bond aan te gaan over de koers die gevaren moet worden.

De SP is vanaf het aantreden van het kabinet bezig met een grootscheepse campagne om mensen voor te lichten over de kabinetsplannen. Maar daar laten we het niet bij, ook niet nu de FNV en CNV akkoord zijn gegaan met het Najaarsakkoord. De acties gaan door! De nieuwe Bijstandswet blijft immers asociaal, net als de nieuwe WAO waaronder gedeeltelijk arbeidsongeschikten geen uitkering meer krijgen.

Deze column verscheen november 2003 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld