Ons land verdient beter

zondag 01 juni 2003 :: 14.50 uur

Als er íets duidelijk is geworden de afgelopen jaren, dan is het dat we een regering nodig hebben die regeert, die richting geeft aan de samenleving en die zich bewust is van de verantwoordelijkheid die zij draagt voor de mensen. Maar voor visie hoef je bij CDA en VVD niet aan te kloppen. Had Balkenende bij de start van zijn vorige kabinet nog de mond vol over ‘waarden en normen’, nu hoor je daar vrijwel niks meer over en gaat alles over bezuinigen en het pakken van de mensen met het minste geld. Dit nieuwe kabinet stelt een snoeihard en asociaal beleid voor en veroorzaakt daarmee niet alleen een sociale ramp maar legt wéér eens een keer de bijl aan de wortel van onze beschaving.

Eén van de ankers van onze beschaving is gelegen in ‘solidariteit’. Omdat we allemaal gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, hebben we solidariteit nodig om iedereen een eerlijke kans te geven in zijn of haar streven naar geluk. Die solidariteit rekenen we tot een van onze belangrijkste waarden. Niet uit blind idealisme maar uit welbegrepen eigen belang. Immers, we weten nooit wat de dag van morgen voor onszélf in petto heeft en we willen toch niet leven in een land met al te grote maatschappelijke verschillen.
Wel, die solidariteit – in de zorg tot uitdrukking komend in de steun van rijken aan armen en van gezonden aan zieken – wordt door dit kabinet uitgehold. Het verwijderen van de tandzorg, een deel van de medicijnen en fysiotherapie uit het ziekenfonds en vermindering van de AWBZ-voorzieningen zijn, net als het invoeren van een eigen risico van 400 euro per gezin, daar voorbeelden van. Maar daar blijft het niet bij. Ook de sociale zekerheid is gebaseerd op de waarde ‘solidariteit’. Maar de WAO, Bijstand en WW worden verslechterd. IOAW en WAZ worden afgeschaft. De huursubsidie wordt verslechterd.
Het CDA draagt als christelijke partij een bijzondere verantwoordelijkheid. Ze is de grootste partij en levert de premier. Het is niet moeilijk in de bijbel tien citaten te vinden die haaks staan op de gedachten achter Balkenende II. Ik zal proberen de stemmers op het CDA dáár van te doordringen.

Ons land is nu 100 procent rijker dan twintig jaar geleden! We zijn géén Derde-Wereldland! We kunnen mensen weer hoop geven op dat het morgen beter wordt. Maar dan moeten we wel erkennen dat de komende tijd de strijdbijl weer ter hand genomen zal moeten worden. (Oh ja, D66… Nog bedankt, hè, Boris.)

Deze column verscheen juni 2003 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld