Ook Bos en de PvdA zijn nu voor de oorlog

dinsdag 01 april 2003 :: 14.47 uur

In de jaren vijftig stapten een flink aantal leden uit de PvdA. Dat deden ze omdat ze de steun van de PvdA aan de Koude Oorlog, de NAVO en de bewapening zat waren. Ze wilden een nieuwe politiek, gebaseerd op rechtvaardigheid en vreedzame politiek. Ze noemden zich de PSP. De partij is inmiddels al bijna twintig jaar ter ziele.

Ik zou niet verbaasd zijn wanneer ook nu weer een flink aantal PvdA’ers hun partij de rug zou toekeren. Het standpunt van de PvdA inzake Irak is als een draaimolen: Dan tegen (als ‘t uitkomt), dan weer samen met het CDA achter de VS (als het uitkomt). Bos moet inmiddels wel erg duizelig zijn, zoveel weken onafgebroken in de draaimolen. Je zou er cynisch van worden als het niet zo erg was.

Niet eens zo zeer vanwege al die kiezers die op het laatste moment besloten hun vertrouwen aan Bos en de PvdA te geven in verband met hun standpunt ‘tegen de oorlog, zéker zonder uitdrukkelijke toestemming van de Veiligheidsraad’. Ik blijf erbij: die kiezers hadden beter kunnen weten. Verkiezingsbeloften van de PvdA zijn na de verkiezingen alleen nog goed om de kachel mee aan te maken. De geschiedenis heeft dat al zó vaak laten zien.

Nee, het is vooral erg in verband met de fundamentele keuze voor de Pax Americana. Het gaat hier om een principiële zaak. De preventieve oorlog die Bush is gestart kent geen enkele rechtvaardiging in het volkenrecht en is een unicum in de internationale rechtsorde. Het past echter wél in de Bush-doctrine die uitgaat van de suprematie en hegemonie van de VS in politiek, economisch en moreel opzicht. Die Bush-doctrine is een levensgevaarlijk recept voor nog veel meer ellende dan het lijden dat de Irakezen nu moeten ondergaan.

Saddam Hoessein is een wrede dictator die liefst zo snel mogelijk door het Irakese volk moet worden verdreven. Bush gebruikt de onderdrukking van het Irakese volk nu als alibi om de Pax Americana te vestigen, om te beginnen in Irak. Maar die ‘vrede’ zal ons allen maar verder afleiden van de Pax Populi (de vrede van het volk) die wij voorstaan.

In de redeneertrend van Bush, Blair, Balkenende en nu ook Bos ben je óf voor de VS óf voor Irak. Het is het simplisme van simpele, gevaarlijke zielen.

Ondertussen stijgt het aantal doden, gewonden en
vluchtelingen in Irak.

‘Maar stoppen met de bombardementen is geen optie,’ aldus Bos.

Deze column verscheen april 2003 in de Tribune

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld