‘Stop de oorlog tegen Irak!’

zaterdag 15 februari 2003 :: 14.20 uur

Toespraak tijdens de demonstratie ‘Stop de oorlog tegen Irak’
Amsterdam, 15 februari 2003

Demonstratie Irak

Op 26 oktober stonden velen van jullie hier ook. Fijn dat jullie er weer zijn!

Maar ‘n speciaal welkom wil ik uitspreken aan al diegenen die zich recentelijk hebben aangesloten bij het verzet. Welkom, welkom…

Het menselijk schild tegen de oorlog groeit en groeit…
Hier maar ook elders. Wereldwijd demonstreren dit weekend zo’n 10 miljoen mensen tégen de oorlog en vóór de vrede.

Dat is na de demonstraties tegen de oorlog in Vietnam niet meer gebeurd. Dit weekend schrijven jullie geschiedenis!

De voorstanders van de oorlog beweren dat wij Saddam Hoessein steunen. Die bewering is ‘n schande!

We veróórdelen het bewind van Saddam Hoessein. Laten we eens naar de feiten kijken.

Wie hebben Saddam Hoessein daadwerkelijk gesteund en bewapend, tijdens zijn ruim dertig jarige dictatuur, tijdens zijn oorlog tegen Iran?

Juist, álle permanente leden van de Veiligheidsraad. Omdat ze er belang bij hadden. Zíj hebben het monster gecreëerd dat nu gewelddadig bestreden zou moeten worden. Tegen elke prijs.

Beste mensen,

De oorlog van Bush, Blair en Balkenende wijzen wij af!

Omdat het fenomeen van de Preventieve Oorlog (of is het ‘n Primitieve Oorlog?) levensgevaarlijk is. Elk land kan immers altijd wel ‘n aanleiding vinden voor ‘n preventieve oorlog.

Omdat ook het rapport van Blix en El Baraday van gisteren aantoont dat Irak op dit moment geen grote en acute dreiging vormt voor de regio.

Omdat Blix en passant ook nog even heeft duidelijk gemaakt dat de beweringen van Powell van vorige week op geen enkele manier als bewijzen kunnen worden gezien.

Omdat daar dus ook niet het motief voor de oorlog ligt, maar veel meer in de wil van de VS om ook in deze regio haar hegemonie te vestigen. Vooral in verband met het strategische belang van de aanwezige olie. Wij zeggen: Geen bloed voor olie!

Omdat de bevolking van Irak al zo geleden heeft: onder de dictatuur van Saddam Hoessein, twee grote oorlogen en tien jaar economische sancties. Volgens de VN hebben ‘n miljoen mensen als gevolg daarvan het leven gelaten.

Omdat onderzoek van de VN ons waarschuwt dat er 500.000 doden en gewonden kunnen vallen, velen ten prooi zullen vallen aan honger en aan besmettelijke ziektes, en anderhalf miljoen mensen op de vlucht zullen slaan.

Wij zijn tegen de oorlog van drie B’s,

Omdat de VS Irak niet aan de oppositie willen overdragen, maar er zélf ‘n koloniaal bestuur willen vestigen.

Omdat de regio grote risico’s loopt. Er bestaat geen enkele garantie dat de strijd zich tot Irak zal beperken.

Omdat de frustratie van de mensen in de regio verder zal toenemen. Frustratie die dagelijks gevoed wordt door de weigering van Israël de Palestijnen een fatsoenlijk leven te gunnen. De VS hebben geen poot uitgestoken om Sharon tot de orde te roepen.

Omdat de oorlog tegen Irak de strijd tegen ‘t internationaal terrorisme verdringt, zoals Schröder terecht opmerkt. Is die strijd tegen het internationaal terrorisme nu dan al gewonnen?

Afghanistan – met uitzondering van Kabul – is nog steeds ‘n slagveld, van de hulp aan de bevolking komt niks terecht en Osama Bin Laden hebben ze nog steeds niet, net zo min als ze erin geslaagd zijn El Qaida te elimineren.

Omdat ‘n nieuwe oorlog tegen Irak het zaad zaait voor nóg meer haat, nóg meer terreur, nóg meer geweld.

Om al deze redenen wijzen wij ‘n oorlog tegen Irak af!

Beste mensen,

Volgens Bush, Blair en Balkenende is Saddam de bron van het kwaad. Ze willen ‘n zogemaande regime-change? Maar, waarom wordt Saddam Hoesséin dan niet gepakt?

Ik zeg: Weg met Saddam! Zo snel als het maar kan. Maar ik zeg ook: Met bommen vang je geen boeven! Dat doe je anders.

Vaardig ‘n internationaal opsporingsbevel uit. Spoor Saddam op, zoals we dat ook met andere misdadigers tegen de menselijkheid hebben gedaan en doen.

Arresteer ‘m. Breng ‘m voor ‘n internationaal tribunaal. Veroordeel ‘m voor zijn gruwelijke staat van dienst. Maar vermoordt níet de mensen van Irak!

Ik zeg tegen onze huidige en onze komende regering, Tegen VVD, CDA én PvdA: De bevolking van dit land vindt de ambities van de VS de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Luister naar je burgers!

Stop met al die oorlogsvoorbereidingen. Doe niet mee aan ‘n oorlog die niet deugt. Gebruik eindelijk je hart en je hoofd. Give peace a chance!

Tegen jullie zeg ik wederom: Fantastisch dat jullie hier zijn! Dit is belangrijk. Dit wordt gezien én begrepen!

Jullie zeggen wat miljoenen Nederlanders vinden. Namens hen zeggen we hier vandaag: tegen Bush, tegen Blair, tegen Balkenende, tegen Bos: Wij willen deze oorlog niet!

En wie hem begint en eraan meedoet, doet dat niet in onze naam!

Wij maken deel uit van het ‘oude Europa’, zoals Rumsfeld ons noemt. En we zijn er trots op!

Niet op ons verleden, want er zijn hier vreselijke oorlogen uitgevochten. Maar misschien is het wel dáárom dat het verzet tegen de nieuwe oorlog hier zo sterk is.

Hier in Europa weten we dat oorlog barbaars is, en het slechtste is wat de mens ooit heeft voortgebracht.

Beste mensen,

Met zoveel mensen op de been in de hele wereld tégen de barbarij, is deze dag ‘n hoopvolle dag.

En, zolang er hoop is, is er leven.
Ook voor de mensen in Irak.
Give peace a chance!

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld