Over Bush, kapitalisme en geweten

01 juli 2002 :: 14.33 uur

‘Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen in gelijkheid zijn geschapen, dat zij door hun Schepper zijn begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten: dat tot deze behoren leven, vrijheid en het streven naar geluk.’ (Thomas Jefferson, Onafhankelijkheidsverklaring, 1776)
Vanavond hoorde ik president Bush op tv ongemakkelijk spreken tegenover een groot aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven [...]