Eindelijk kans op vrede…

01 juni 1999 :: 12.17 uur

Na ruim elf weken regelrechte oorlog op de Balkan blijven nu de F16′s aan de grond, is er een resolutie van de Veiligheidsraad en een akkoord over de terugtrekking van het Joegoslavische leger uit Kosovo en kunnen de honderdduizenden vluchtelingen waarschijnlijk spoedig naar huis. Zowel de NAVO als Joegoslavië kraaien victorie. Laten we het – [...]