Toornrede prinsjesdag 1997

dinsdag 16 september 1997 :: 13.07 uur

Uitgesproken door Hennie Sneevliet
Den Haag, 16 september 1997

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen, Je kan natuurlijk zeggen dat het goed gaat met het Koninkrijk der Nederlanden. De bedrijfswinsten zijn bijvoorbeeld hoger dan ooit. We hebben nu al meer dan 100.000 miljonairs. Met aandelen kopen en verkopen op de Beurs wordt tegenwoordig door sommigen net zoveel verdiend als met werken door ons allemaal samen. De mensen die vier jaar terug al veel verdienden, krijgen nu nog meer. Heel goed gaat het met onze vijf procent veelverdieners – onder wie ook de leden van de Staten-Generaal. Het gaat uitstekend met een heleboel andere mensen in dit land. En het Poldermodel waarop de regering zo trots is, zorgt voor een begroting zoals we die sinds jaren niet gezien hebben. Met een minimaal financieringstekort en een maximale lastenverlichting. De regering wilde een lastenverlichting van negen miljard, en het werden er zestien. Hoera!

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Ik krijg zere oren van het gejubel van het Paarse kabinet. Wekenlang word ik al wakker gemaakt en in bed gestopt met goed-nieuws-berichten. De ene minister laat het ene cadeautje uitlekken, de andere minister komt met het volgende presentje. Allemaal hebben ze iets leuks voor ons in het koffertje van Zalm mogen stoppen. Ik denk dat ze hopen dat wij straks dan onze stem voor hen in de stembus stoppen.
Door al dat lekken is de hele Troonrede al naar buiten gedruppeld. Als de Koningin direct de Troonrede voorleest zal dat de mosterd na een al opgediende Paarse feestmaaltijd zijn. Daarna zullen de leden van het kabinet (na hun “wave” van vorig jaar) nu hun hoedjes en armpjes in de lucht gooien. En dan misschien eenstemmig zingen: Na ons de zondvloed.

Als ze dat doen, zit daar iets in. Want die zondvloed komt eraan. Bij alle voordelen van het Poldermodel voor sommigen van ons, zie ik dat voor veel anderen van ons het water in onze wonderpolder de rand van de dijken heeft bereikt. Als je niet kan baden in weelde, moet je er steeds meer voor oppassen niet te verdrinken in onzekerheid en zelfs armoede.

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Waarom wordt er toch zo hard geroepen dat het goed gaat met ons, als er 995.000 huishoudens zijn die officieel arm zijn en van wie bijna de helft al vier jaar lang in de ellende zit?
Waarom jubelen onze ministers over het Poldermodel als er 1,7 miljoen mensen aan de kant moeten blijven omdat ze geen baan kunnen vinden?
Waarom is er zoveel applaus voor het werkgelegenheidsbeleid als er voor elke vacature in ons land volgens de vakbond 17 mensen zònder werk zijn?
Waarom klappen we voor een begroting waarin 36 miljoen gulden uitgetrokken wordt voor de dagbesteding van zwaar verstandelijk gehandicapten, terwijl volgens de deskundigen ten minste 190 miljoen nodig is?
En waarom zo’n warm onthaal voor een regering die zo kil omgaat met de nabestaanden? En die daarmee laat zien dat wie door omstandigheden zwak is, bij Paars achteraan op het lijstje staat? De nieuwe wet is letterlijk een sterfhuisconstructie voor de oude Weduwen- en Wezenwet.
Waarom zouden we hoera roepen voor een begroting die wel extra geld uittrekt voor de zorg maar daarmee absoluut niet de eerder geslagen gaten dicht?
Waarom zouden we juichen als er 10.000 huishoudens op de wachtlijst voor de thuiszorg staan? En als er 127.000 pati‰nten op de wachtlijsten staan van de ziekenhuizen? En van wie er 79.000 langer dan een maand moeten wachten op medische hulp?
En waarom moeten we hiep hiep hoera roepen als oude mensen in verzorgings- en verpleeghuizen nog maar ‚‚n of twee keer per week onder de douche kunnen, vanwege het grote tekort aan personeel?

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Ikzelf ben alweer wat ouder, met een heel verleden. Ik ken de armoede van vroeger en ga hier niet zitten klagen over mijzelf. Dat wil niet zeggen dat het goed met je gaat als je AOW en een klein pensioentje hebt. Dat geldt voor mij en zoveel andere ouderen. Zoals mijn moeder die haar laatste dagen doorbrengt in een verpleeghuis en daar ook merkt wat de bezuinigingen op de zorg in praktijk betekenen.

Maar ik vind het nog erger dat door de onbarmhartige maatregelen van dit kabinet het ook niet goed gaat met de toekomst. Met de kinderen van de toekomst. Met de jeugd van de toekomst. En met de nabestaanden van de toekomst. Die komen allemaal te wonen in een Nederland waarin steeds meer het recht van de sterkste geldt en de solidariteit een stiefkindje is.
Dat doet de meeste pijn bij ons, de ouderen van dit land die onder vaak minimale omstandigheden maximaal gepresteerd hebben om ons land op te bouwen tot een samenleving waar we zorgen voor elkaar. De afbraak daarvan doet de meeste pijn.

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Zo dadelijk zal de minister van Financiën zijn koffertje laten zien, nog trotser dan vorig jaar. Kijk eens wat ik heb voor jullie, zal hij lachen. Honderd miljard aan nieuwe plannen. Maar laten we wel begrijpen dat dat geld bijna helemaal verdeeld wordt onder de asfalt- en betonlobby. Dat is geld voor de aanleg voor prestigeprojecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn, voor de uitbreiding van Schiphol en ons snelwegennet. Voor andere dingen loopt de kraan niet zo hard. Voor natuurontwikkeling is er maar een miljard en voor het milieu maar vijf miljard – en dan gaat het nog over het opruimen van vervuiling uit het verleden. Voor armoedebestrijding heeft de regering een miljard over. En dan is het nog de vraag of die centen ook wel echt bij de mensen komen en niet ergens bij de lagere overheid in potjes blijven zitten, zoals we gezien hebben met de bijzonder bijstand of het geld voor gehandicaptenvoorzieningen.
Als je dat allemaal weet, dan denk je dat al dat hoera-geroep van Paars is als het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. We roepen “o wat een mooie kleren” maar eigenlijk staat de keizer in zijn blootje en zou hij zich moeten schamen.

Ik denk er dan ook aan hoe dingen veranderen. Aan het verschil tussen de Kok van Toen, die partij koos voor ons, en de Kok van Poen, die nu de anderen de hand boven de hoofd houdt. Ik denk: “stop toch met dat hoezee-geroep als je ziet dat de tweedeling toeneemt tussen de mensen met veel geld en zoveel anderen met weinig geld.”

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Volgens mij moeten we de beschaving van ons land niet aflezen aan de beursberichten, de hoogte van de beursindexen, de winsten van de grote bedrijven of het aantal miljonairs. En ook niet aan het aantal nieuw gebouwde villa’s en snelwegkilometers. Beschaving meet je af aan de wijze waarop we zorgen voor de mensen met wie het door allerlei omstandigheden minder gaat en aan de manier waarop we als samenleving voor elkaar zorgen. Voor de weerlozen, de niet-georganiseerden, de gehandicapten, de werkers, de ouderen, de nabestaanden, de kinderen.
Als we die meetlat hanteren, dan is er geen reden om te juichen maar veel eerder om te treuren. Want we laten de miljoenen-nota wel betalen door al die groepen die ik noemde. En waarom? Om een onbeperkte aftrek van hypotheekrente te laten voortbestaan. Om de vermogensbelasting te verlagen en de kapitaalsbelasting af te schaffen. Om door verlenging van de tweede schijf in de inkomstenbelasting mensen die toch al goed ging nog wat extra’s toe te stoppen. Om topmanagers in staat te blijven stellen zichzelf krankzinnige beloningen toe te kennen. Om bedrijven toe te blijven staan met de winst aan de haal te gaan in plaats van het afdragen van een redelijk deel aan de samenleving die die winst mogelijk gemaakt heeft.

Leden van de Staten-Generaal, beste mensen,
Als ik zo dadelijk samen met u de politici in hun zwarte pakken en paarse hoeden de Ridderzaal zie binnengaan, krijg ik het gevoel te kijken naar een feest voor de nieuwe roofridders. Die het geld halen bij de armen en geven aan de rijken. En onderwijl de mooiste praatjes verkopen over hoe goed het met ons allemaal gaat. Een voormalig kamerlid en gewezen partijgenoot van Wim Kok schreef vorige week in de krant dat temidden van het feestgedruis hanegekraai hoorbaar zou zijn. Ik denk dat ook en als we echt goed luisteren, dan moeten we dat allemaal horen – en bedenken wat dat betekent.

Ik dank u voor uw aandacht.

Prinsjesdag 1997

Opties voor delen:
  • NuJIJ
  • eKudos
  • del.icio.us
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • email

Reacties uitgeschakeld